Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Elektroniikka-asentaja, Hyvinvointiteknologia-asentaja, IT-tukihenkilö, Ohjelmistokehittäjä, Tietoverkkoasentaja

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Elektroniikka-asentaja, Hyvinvointiteknologia-asentaja, IT-tukihenkilö, Ohjelmistokehittäjä, Tietoverkkoasentaja
  • Koulutuspaikka: Kajaani

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Tietotekninen ala kehittyy kovaa vauhtia, uusia laitteita ja järjestelmiä tulee vanhojen tilalle. IT-alan osaajia tarvitaan tulevaisuudessa hyvin monenlaisissa työtehtävissä. Elektroniikka-ala nostaa Suomessa päätään, palvelinjärjestelmät tulevat yhä tiiviimmin tarvitsemaan ylläpitäjiä, käytöntukeen sekä opastukseen vaaditaan jatkossa entistä paremmat tietotaidot. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet tietoliikennealan töissä toimimiselle.
Koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet valitsemasi koulutussuuntauksen työtehtävissä toimimiseen. Valmistuttuasi voit työllistyä ICT-yritysten, teollisuuden ja asennus- ja huoltoliikkeiden palvelukseen. Tai jos sinua kiinnostaa sulautettujen järjestelmien suunnittelu, saat valmiudet niiden kehittämiseen, rakentamiseen sekä ohjelmointiin. Entäpä jos alkaisitkin edelläkävijäksi ja opiskelisit hyvinvointiteknologia asennuksien asiantuntijaksi. Voit ruveta myös itsenäiseksi yrittäjäksi.
Opetuksen keskeisiä sisältöalueita ovat:
• sähkötekniikan perusteet
• elektroniikan perusteet
• tietotekniikka
• tietoliikennetekniikka ja tietoverkot
• tietokonetekniikka
• ohjelmointi.
• Koulutuksessa tietokoneiden rakenteet ja komponentit tulevat sinulle tutuiksi.
• Osaat asentaa käyttöjärjestelmät ja tarvittavat ohjelmat.
• Osaat korjata tietokoneen olipa se läppäri, pöytätietokone tai MAC- tietokone.
• Osaat rakentaa ja ylläpitää tietoverkkoja.
• Osaat asentaa palvelinjärjestelmät sekä huoltaa ja ylläpitää niitä.
• Osaat tehdä elektroniikkalaitteiden testaus, huolto, korjaus- ja käyttöönottotehtäviä.
• Saat valmiudet sulautettujen järjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen sekä ohjelmointiin.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutukseen kuuluu teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua, sekä käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa. Opintojen kesto on noin 3 vuotta. Ammatillisen opintojen ohella voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon. Opinnot henkilökohtaistetaan, jolloin opintojen määrä ja pituus riippuu aikaisemmasta osaamistasostasi.

Esitteet ja linkit

Opiskelun ja urheilun yhdistäminen on mahdollista! Lue lisää http://www.kao.fi/opiskelemaan/nuorten-koulutus/miten-haetaan/urheilijat/

Lisätietoja koulutuksesta

Eeva-Liisa Mulari, opinto-ohjaaja
p. 044 797 0810
eeva-liisa.mulari(at)kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Asentajan työ edellyttää pitkäjänteistä työskentelytapaa. Nopeasti kehittyvä tietotekniikka edellyttää uusien asioiden oppimista, omaksumista ja ongelmanratkaisukykyä. Teknisen osaamisen lisäksi tarvitaan yhä enemmän asiakaspalvelu- ja markkinointitaitoja, yhteistyökykyä sekä vieraiden kielten hallintaa. Asentajat hallitsevat tietokone- ja tietoliikennelaitteiden asennuksen, käyttöönoton, ohjelmoinnin, konfiguroinnin ja huollon. Myös elektroniikkalaitteiden testaus-, huolto-, korjaus- ja käyttöönottotehtävät kuuluvat työnkuvaan. Ammatissa menestyäksesi tarvitset hyvää keskittymiskykyä, huolellisuutta, pitkäjänteisyyttä, loogista päättelykykyä, matemaattisia taitoja ja työtehtävien edellyttämää värinäkökykyä. Koulutuksessa opiskelu painottuu valintojesi mukaan esimerkiksi tieto- ja tietoliikennetekniikan laitteiden ja järjestelmien hallintaan. Opetus on käytännönläheistä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Pohjakoulutus:
perusopetuksen tai sitä vastaava oppimäärä

Hakuaika: 23.2. – 23.3.2021
http://www.opintopolku.fi

Koulutuksen löydät nimellä:
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä