Tuotantotekniikan ammattitutkinto, levy- ja hitsaustekniikan osaamisala

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Tuotantotekniikan ammattitutkinto, levy- ja hitsaustekniikan osaamisala
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Tuotantotekniikan ammattitutkinto, levy- ja hitsaustekniikan osaamisala -koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on ennestään metallialan (levy- ja hitsaustyöt) perustutkinto tai vähintään kolme vuotta alan työkokemusta. Koulutuksessa voi suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osan/osia.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Tuotantotekniikan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti tuotannossa. Hän osaa toimia vastuullisesti ja turvallisesti huolehtien työssään työsuojelusta, työhyvinvoinnista ja ympäristönsuojelusta sekä noudattaa työelämän toimintatapoja, ohjeita ja alan standardeja. Hänellä on hyvä kokonaisnäkemys osaamisalansa valmistusprosesseista. Hän osaa käyttää työssään vaadittavia koneita, laitteita ja materiaaleja sekä automaation ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Hän osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa sekä opastaa työympäristönsä toimintatavoissa ja tehtävissä.

Levy- ja hitsaustekniikan osaamisalan suorittanut osaa työskennellä itsenäisesti hitsaavan teollisuuden valmistustyötehtävissä. Hän osaa valmistaa vaatimusten mukaisia teräsrakenteita, osakokonaisuuksia tai niiden osia, ja hänellä on työssä vaadittavat pätevyydet suoritettuina.

Tuotantotekniikan ammattitutkinto -koulutuksen sisältö (150 osp):
Pakolliset tutkinnon osat (20 osp)
– Pienahitsaus kahdella prosessilla 20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1 (70 osp)
– Tuotantotekninen toiminta ja valmistuksen suunnittelu 30 osp
– Levyjen CNC-tekniikka 40 osp
– Laivanrakennustyöt 40 osp
– Levy- ja putkihitsaus 70 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2 (30-60 osp)
– Levyhitsaus 20 osp
– Ohutlevytuotteiden valmistustyöt 30 osp
– Teräsrakenteiden valmistustyöt 30 osp
– Pienahitsaus yhdellä prosessilla 10 osp
– Putkihitsaus 30 osp

Koulutuksen toteutus ja kesto

Tuotantotekniikan ammattitutkinto, Levy- ja hitsaustekniikan osaamisalan koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuotokoulutuksena, joka koostuu oppilaitoksessa toteutettavasta lähiopetuksesta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta.

Koulutus kestää n. 1,5 vuotta henkilökohtaistamisen mukaan.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4540520/reformi/sisalto/4950816

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutuspäällikkö Jori Kortetjärvi
jori.kortetjarvi@kao.fi, p. 044 715 9280

Alan työt ja vaatimukset

Levy- ja hitsaustekniikan osaamisalan suorittanut voi työskennellä levytöissä, hitsaajana tai levyseppähitsaajana konepajateollisuudessa, rakennustyömailla tai laivanrakennusteollisuudessa.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen on jatkuva haku. Ryhmämuotoinen opiskelu pyritään aloittamaan viikolla 44, mikäli sopivan kokoinen ryhmä saadaan opiskelijoita. Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella.
Yrityksille räätälöidään toteutusajankohta siten, että koulutus soveltuu työssä oleville henkilöille.
Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä