Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Olet osaamisesi kehittämisestä kiinnostunut turvallisuusalan esimies, kouluttaja tai asiantuntija ja sinulla on työkokemusta turvallisuuteen liittyvistä työtehtävistä. Olet aikaisemmin opiskelut jonkin turvallisuusalan tutkinnon ja etsit jatkokoulutusmahdollisuuksia.

Terveydelliset vaatimukset

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä.
Terveydentilavaatimukset: https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-turvallisuusalalla/

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittaminen. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet hakeutua turvallisuuspainotteisiin esimies- tai asiantuntijatehtäviin sekä toimia vastaavana hoitajana turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suoritettuasi
• osaat suunnitella ja toteuttaa työssäsi turvallisuuteen liittyviä ratkaisuja
• osaat laatia muun muassa turvallisuus- ja pelastussuunnitelmia
• tunnet turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja saat valmiuksia toimia esimies, kouluttaja ja asiantuntija tehtävissä.
• tunnet turvallisuussuunnittelun periaatteet ja yleisimmät käytännöt sekä ymmärrät eritasoisten ja eri tarkoitukseen laadittavien turvallisuussuunnitelmien periaatteet
• tunnet myös lakisääteisten turvallisuussuunnitelmien vaatimukset ja sisällön (esim. pelastuslainsäädännön mukainen pelastussuunnitelma).
• tunnet yritysturvallisuuden osa-alueet ja ymmärrät niiden sisällön ja merkitykset.
• ymmärrät suunnittelun logiikan sekä suunnittelun eri vaiheet ja niiden merkityksen.
• pystyt hankkimaan kulloisenkin turvallisuussuunnitteluun liittyvän tiedon.
• pystyt laatimaan eriasteisia luonnostason turvallisuussuunnitelmia ja opastamaan kohdeorganisaatiota turvallisuussuunnitteluun liittyvissä asioissa.
• osaat arvioida eri turvallisuusratkaisujen kustannus-/hyötysuhteen ja osaat esitellä laatimasi suunnitelman havainnollisesti asiakkaan edustajalle.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Näyttötutkinnossa huomioidaan nykyinen osaaminen, ja ammattitaito osoitetaan aidoissa työelämän tehtävissä. Näytöt järjestetään tutkinnon suorittajan työ- tai työharjoittelupaikalla joustavasti valmistavan koulutuksen aikana.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuotokoulutuksena, joka koostuu oppilaitoksessa toteutettavasta lähiopetuksesta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta. Lähiopetusta on keskimäärin 2- 3 päivää kuukaudessa.

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki viisi osiota on suoritettu hyväksytysti.
koskevat tiedot. Jokainen opiskelija etenee siis joustavasti omaan tahtiinsa ja opiskelee vain sellaista, mistä hänellä ei vielä osaamista ole.

Tutkintokoulutuksen opiskelija osoittaa ammatillisen tutkinnon perusteissa määritellyn ammattitaidon tai osaamisen näytöillä käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla.

Pakolliset tutkinnon osat:
Turvallisuuslainsäädäntö
Turvallisuussuunnittelu

Valinnaiset tutkinnon osat:
Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen
Turvallisuusjohtaminen
Palveluliiketoiminta turvallisuusalalla
Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta
Henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla
Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta

Esitteet ja linkit

Lisätietoa turvallisuusalan erkoisammattitutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/2773784

Lisätietoja koulutuksesta

• Jari Juntunen, jari.juntunen@kao.fi, 044 797 4809
• Minna Keränen, minna.keranen@kao.fi, 044 797 0764

Oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta www.kao.fi/oppisopimuskoulutus

Alan työt ja vaatimukset

Turvallisuusala tarvitsee osaajia. Turvallisuusasioiden hallinnalla on tärkeä rooli elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimijoiden keskuudessa. Ammattitaitoisia, asiantuntevia ja vastuullisia osaajia tarvitaan sekä turvallisuuspalveluiden tuottajien, että palveluja hankkivien tahojen puolella.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon opinnot henkilökohtaistetaan, jolloin valmistavan koulutuksen määrä ja opintojesi pituus riippuu osaamistasostasi.

Opiskelukustannukset

Opiskelumaksu on 450 €. Oppisopimusopiskelijalta ei peritä maksua.

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella. Opiskelijavalinta tehdään hakemusten, haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan oppilaitokseen. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta:
Kirsi Mustonen, kirsi.mustonen@kao.fi, 044 797 0874

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä