Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Olet osaamisesi kehittämisestä kiinnostunut turvallisuusalan esimies, kouluttaja tai asiantuntija ja sinulla on työkokemusta turvallisuuteen liittyvistä työtehtävistä. Olet aikaisemmin opiskelut jonkin turvallisuusalan tutkinnon ja etsit jatkokoulutusmahdollisuuksia.

Terveydelliset vaatimukset

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä. Terveydentilavaatimukset: https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-turvallisuusalalla/

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittaminen. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet hakeutua turvallisuuspainotteisiin esimies- tai asiantuntijatehtäviin sekä toimia vastaavana hoitajana turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut tietää yksityisen turvallisuusalan työtehtävät ja palvelut ja niiden suorittamiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä tarvittavilta osin turvallisuusalan työtehtäviin liittyvän lainsäädännön.

Pakolliset tutkinnon osat
Turvallisuuslainsäädäntö, 30 osp
Turvallisuussuunnittelu, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat
Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen, 80 osp
Turvallisuusjohtaminen, 40 osp
Palveluliiketoiminta turvallisuusalalla, 40 osp
Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta, 80 osp
Henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla, 40 osp
Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta, 40 osp

Koulutuksen toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuotokoulutuksena, joka koostuu oppilaitoksessa toteutettavasta lähiopetuksesta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta. Lähiopetusta on keskimäärin 2- 3 päivää kuukaudessa. Työsuhteessa olevan opinnot toteutetaan oppisopimuksella ja työttömänä olevilla monimuotokoulutuksella.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa turvallisuusalan erkoisammattitutkinnosta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689871/reformi/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutuksesta:
Jari Juntunen, jari.juntunen@kao.fi, 044 797 4809

Stipendi

Koko tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus saada ammattitutkintostipendi tietyin ehdoin. Stipendin myöntämisen edellytykset löydät Työllisyysrahaston sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon haetaan suoraan oppilaitokseen koulutuksen tiedoissa olevalla hakulomakkeella. Opiskelijavalinta tehdään hakemusten, haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä