Vuorovaikutus ja kommunikointi, kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Koulutuksen tiedot

  • Koulutus: Vuorovaikutus ja kommunikointi, kehitysvamma-alan ammattitutkinto
  • Koulutuspaikka: Kajaani
  • Hakuaika alkaa: Jatkuva haku

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Opiskelijaksi voidaan ottaa hakija, jolla koulutuksen järjestäjä katsoo olevan riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Tutkintoon osallistujalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Opiskelija osaa

– soveltaa tietoa vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kehitysvaiheista ja tunnistaa nämä vaiheet kehitysvammaisella henkilöllä
– edistää kehitysvammaisen henkilön yksilöllistä vuorovaikutusta ja kommunikointia
– käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä sekä selkokielistä puhetta
– soveltaa tietoa aistien merkityksestä kehitysvammaisen henkilön vuorovaikutuksen tukemisessa.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Kehitysvamma-alan ammattiutkinnon osa Vuorovaikutus ja kommunikointi 30 osp.
Opintoaika on 27.10. 2020 – 28.2.2021.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1342485/naytto/tiedot

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutuksesta
Heli Ylitalo, p. 044 797 4625, heli.ylitalo@kao.fi

Oppisopimuskoulutusasioissa
Katja Sirviö, p. 044 710 1000, katja.sirvio@kao.fi

Alan työt ja vaatimukset

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla kehitysvamma-alalla.

Ammattitaidon osoittamisessa on keskeistä, että opiskelijan työskentelyssä tulee esille osaaminen kehitysvammaisen henkilön yksilöllisen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin edistämisestä ja tukemisesta. Näytössä opiskelija käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä kehitysvammaisen henkilön yksilöllisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation tukena. Ammattitaidon osoittamisessa on keskeistä osallisuus- ja kansalaisuusajattelun ymmärtäminen ja sen näkyminen opiskelijan työskentelyssä.

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakeutumisvaiheessa selvitetään, onko tutkinto hakijalle soveltuva. Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla hakulomakkeella osoitteessa https://www.kao.fi/koulutukset/oppisopimuskoulutus/. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina opintoihin soveltuvaa työpaikkaa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakemisesta https://www.kao.fi/hakijalle/oppisopimuskoulutus/henkilosto-ja-yhteystiedot/

Hae koulutukseen

Jäikö kysyttävää, ota yhteyttä