Humanistinen ja kasvatusala

Opiskelua ||| Learning

 • Ovatko lapset ja nuoret lähellä sydäntäsi?
 • Pidätkö työskentelystä taustoiltaan erilaisten ihmisten kanssa?
 • Oletko kiinnostunut eri kulttuureista?
 • Haluatko kehittää ohjaamisen ja kasvattamisen taitojasi?

Humanistisella ja kasvatusalalla saat käyttää hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojasi. Pääset tukemaan lasten ja nuorten yksilöllistä kasvua. Kasvatusalalla saat valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentamiseen ohjattavien kanssa. Pääaset toimimaan yksilöiden, ryhmien ja  erilaisten verkostojen kanssa.

Ohjaajan työ on kokonaisvaltaista kasvatusta, ohjausta, hoitoa ja huolenpitoa.

Koulutuksiin hakeutuville on tullut muutoksia 1.1.2012 alkaen terveydentilavaatimuksiin ja rikostaustan selvittämiseen. Lisätietoja: Terveydentilavaatimukset ja rikostaustaote

Humanistisen ja kasvatusalan koulutukset

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja tai nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Lastenohjaajat työskentelevät päiväkodeissa, perhepäivähoitajina, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina sekä seurakunnan lapsityössä.
Nuoriso- ja yhteisöohjaajat työskentelevät mm. kuntien nuorisotoimessa, nuorten työpajoilla, kouluilla, järjestöissä ja yrityksissä. Työhön kuuluu ilta- ja viikonlopputöitä.

Opinnoissa ja ammatissa menestyäksesi tarvitset:

 • positiivisuutta ja rohkeutta
 • avointa mieltä ja suvaitsevaisuutta
 • hyvät vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja neuvottelutaidot
 • vastuullisuutta ja luotettavuutta
 • luovuutta ja uskallusta heittäytymiseen.

Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin. Kasvatus ja ohjausalan perustutkinnossa voit valita joko Lastenohjaajan tai Nuoriso- ja yhteisöohjaajan koulutusvaihtoehdon opintojen aikana.

Mitä osaamista hankit lastenohjaajaopinnoissa?

 • tietoa lapsen kasvun ja kehityksen ohjaamisesta ja tukemisesta
 • tietoa erilaisista perheistä
 • ohjauksen menetelmiä esim. nukketeatteri, musiikki, ympäristökasvatus, liikunta, kuvataiteet
 • käytännön työelämässä toimimista.

Opit ammatillisten opettajien ohjauksen avulla suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia työelämäprojekteja esim. lasten ja lapsiperheiden tapahtumien järjestämistä, nukketeatteriesitysten toteuttamista tai erilaisten esitysten tekemistä digitaalisilla välineillä.

Mitä osaamista hankit nuoriso- ja yhteisöohjaajaopinnoissa?

 • luonto- ja elämystaitojen, monikulttuurisen toiminnan, kulttuuri- ja liikunnan ohjausta
 • nuorten sosiaalista vahvistamista
 • yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaamista
 • käytännön työelämässä toimimista.

Opit ammatillisten opettajien ohjauksen avulla suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia työelämäprojekteja esim. nuorten tapahtumien järjestämistä, ohjattua toimintaa nuorille tai erilaisten esitysten tekemistä digitaalisilla välineillä.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Tutkinto antaa valmiuksia toimia mm. perhepäivähoitajana, koulunkäynnin ohjaajana sekä lasten ja nuorten erityisohjaajana.

Ota yhteyttä

Soili Karjalainen, opettaja (kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto)
p. 044 7100 460, soili.karjalainen(a)kao.fi 

Minna Jokelainen, opinto-ohjaaja
p. 044 797 4815, minna.jokelainen(a)kao.fi

Raisa Ilkko, koulutuspäällikkö
p. 044 797 4594, raisa.ilkko(a)kao.fi