Kv-toiminta

SONY DSC

Kehittäminen ja kv-toiminta

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tarjota opiskelijoille ja henkilökunnalle mahdollisuuksia ja kokemuksia kansainvälistyvässä työelämässä toimimisesta.

Keskeisin osa kansainvälistä toimintaamme on opiskelijoiden ja henkilökunnan ulkomailla tapahtuvat työssäoppimis-, opiskelu- ja työskentelyjaksot. Hyvinvointialalla on useita vakiintuneita kansainvälisiä yhteistyökumppaneita päiväkodeissa, vanhustyössä, sairaaloissa ja erilaisissa kuntoutuksen työympäristöissä. Opiskelijoita ja henkilökuntaa on ollut työssäoppimis- ja työskentelyjaksoilla mm. Irlannissa, Espanjassa, Turkissa, Saksassa ja Japanissa. Oppilaitos tukee rahallisesti opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta. Ulkomailla tapahtuvan työssäoppimisen tarkemmat ohjeet löytyvät TOP -järjestelmästä. 

Kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa kehitetään uusia opiskelu- ja opetusmateriaaleja ja -käytäntöjä. Ulkomailta saapuvat opiskelijat, opettajat ja muut vieraat tuovat puolestaan kansainvälisen tuulahduksen oppilaitoksen arkipäivään ja paikalliseen työelämään. Hyvinvointialalla teemme myös yhteistyötä paikallisen maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen kanssa.

Lisää tietoa hyvinvointialan kansainvälisestä toiminnasta
kansainvälisyysvastaava
Virpi Kaasinen
p. 044 797 0897