Digitaalisen osaamisen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa ja palveluissa Kainuussa – DIGIOS

Hankkeen nimi
Digitaalisen osaamisen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa ja palveluissa Kainuussa – DIGIOS

Toteutusaika
1.3.2017 – 31.5.2019

Rahoittaja
Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus
Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankkeen teema
Hankkeen tavoitteena on varmistaa riittävä digitaalinen ja teknologiaosaaminen Kajaanin ammattikorkeakoulun
 ja Kainuun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan opettajille sekä Kainuun soten ja hoivayritysten työntekijöille niin että sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevat pitkäaikaissairaat aikuiset saavat tarvitsemansa palvelut entistä asiakaslähtöisemmin, sujuvammin, vaikuttavammin ja tehokkaammin. Hankkeessa kehitetään laaja-alaisesti osaamista koulutusten, opetussisältöjen uudistaminen, digitalisaatio- ja teknologiaosaamiseen painottuvan koulutuspolun ja opetuksellisten demolaitteiden kehittämisen avulla sekä uudistamalla Kainuun soten pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju digitalisaatiota hyödyntäväksi.

Yhteystiedot                                                     
Projektivastaava, opettaja
Opettaja Heli Ylitalo                    
044 7974625                              
etunimi.sukunimi@kao.fi  

EU_ESR_FI_sosiaalirahasto_20mm_rgb Print