Yksilöllisyyttä sinun opintoihisi 1 (YSO 1) -hanke

Yksilöllisyyttä sinun opintoihisi 1 (YSO 1) -hanke 4.11.2016 – 31.12.2017.

Hankkeen koordinaattorina toimii Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Kainuun ammattiopisto (KAO), Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU / Hao, Oula, Yso), Keskipohjanmaan ammattiopisto (KPEdu), Koulutuskeskus Salpaus, Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO), PointCollege Porvoo, Senäjoen koulutuskuntayhtymä (SEDU) ja Suomen diakoniaopisto.

Hankkeessa on kolme kokonaistavoitetta:

1. Edistetään opiskelijoiden henkilökohtaistettujen tutkintojen suorittamista ja reformin muiden tavoitteiden toimeenpanoa kehittämällä ammatillisessa koulutuksessa opetusta ja luokattomuutta sekä muita rakenteellisia ratkaisuja.

2. Yhtenäistetään henkilökohtaistamisen käytäntöjä aikuisten ja nuorten koulutuksissa ja luodaan henkilökohtaistamiseen selkeä yhteistoiminnallinen malli, jossa opiskelija on itse aktiivinen toimija ja johon on määritelty eri osapuolten roolit. Opiskelijoiden yksilölliset polut ovat ohjauksen lähtökohtina.

3. Tehdään selvitys mukana olevien tutkintojen osaamisen arvioinnin käytännöistä. Kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoja sekä työelämänedustajien ja opettajien arviointiosaamista. Kehitetään muuhun kuin arvioijien fyysiseen läsnäoloon perustuvia menetelmiä osaamisen arviointiin.

Kainuun ammattiopiston Hyvinvointiala on keskeisesti mukana tavoitteessa 1 ja toimii tavoitteen koordinaattorina. Tavoitteessa luodaan malleja luokattomuuden toteuttamisesta ammatillisessa koulutuksessa. Keskeisenä keinona on verkko-opintojen mahdollisuuksien kartoittaminen ja monipuolistaminen sekä uusien oppimis- ja ohjausratkaisujen kehittäminen. Lisäksi luokattomuutta edistetään luomalla yhteisten tutkinnon osien ja ammatillisten tutkinnon osien integroinnin malleja. Tavoitteessa myös valmennetaan opiskelijoita, opettajia ja työelämän edustajia sekä muuta ohjaushenkilöstöä reformin tavoitteiden toimenpanoon sekä opiskelijoiden opintojen yhä laajempaan henkilökohtaistamiseen.

Lisätietoja antaa

Projektipäällikkö Tuija Artama, 044 797 4948, tuija.artama@kao.fi
Koulutuspäällikkö Raisa Ilkko, 044 797 4594, raisa.ilkko@kao.fi