Opiskelu meillä

Hyvinvointiala_panoraama_kasvatus_osa1

Opiskelu meillä on monimuotoista, jossa korostuu käytännönläheisyys ja oppiminen aidoissa työympäristöissä. Opiskelu sujuu, kun opiskelumotivaatio ja -tekniikka ovat kohdallaan. Opiskeluissa onnistuminen edellyttää, että opiskelija itse on vastuullinen, määrätietoinen, itseohjautuva ja utelias.

Nuorisoasteen koulutuksessa opiskelu kestää 3 vuotta ja opinnot suoritettua valmistutaan opiskellun alan perustutkintoon (120 ov). Jos opiskelijalla on opintoja lukiosta tai toisesta ammatillisesta tutkinnosta ne lyhentävät opiskeluaikaa. Opiskelu on käytännön läheistä. Teorian opiskelu tukee ammattiin valmentautumista ja jatko-opintovalmiutta. Opinnot antavat hyvät valmiudet työelämään ja  jatko-opintoihin esim. ammattikorkeakouluun.

Aikuiskoulutuksessa koulutus on aikuisille suunniteltua ja järjestettyä. Opinnoissa edetään henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Aikuiskoulutuksen tutkinnot ovat näyttötutkintoja. Näyttötutkintoina voi suorittaa perustutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Koulutuksen rahoitusmuotoina ovat oppisopimuskoulutus, työvoimakoulutus ja omaehtoinen koulutus. Tutkintotavoitteiset koulutukset antavat jatko-opintokelpoisuuden korkeakoulututkintoihin.

Jos mieltäsi askarruttaa jokin opintoihin liittyvä asia, niin kysythän oppilaitoksen henkilökunnalta neuvoa.

Hyvä olo – ole hyvä