Arviointi

Hyvinvointialan koulutukset vaativat hyvää yhteistyötä työelämän ja koulutuksen järjestäjän välillä. Opiskelu tapahtuu monenlaisissa ympäristöissä: lähiopetuksena, itsenäisenä opiskeluna, erilaisissa sähköisissä oppimisympäristöissä ja työpaikoilla. Opiskelun tarkoituksena on saada riittävä osaaminen työelämään. Opiskelun tuottamaa osaamista arvioidaan tutkintotilaisuuksissa. Arviointiin osallistuvat työntekijäarvioija, työnantaja-arvioija ja opetusalan arvioija. Varsinkin työntekijäarvioijalla on keskeinen rooli ammattitaidon arvioinnissa.

Kainuun ammattiopiston hyvinvointiala järjestää arvioijakoulutusta jonka tavoitteena on antaa valmiudet toimia arvioijana näyttötutkinnoissa ja nuorten ammattiosaamisen näytöissä. Arvioijakoulutus sisältää itsenäistä perehtymistä, lähiopetusta ja ohjausta.

Koulutuksesta voit kysyä lisää:
Kristina Sirviö
p. 044 797 0837

Materiaali

Tiedote Sora-lainsäädännöstä

Lainsäädäntö

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Laki ammatillisesta koulutuksesta