Simulaatioympäristö

SONY DSC

Simulaatioympäristö

Kainuun ammattiopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu ovat kehittäneet yhteistyössä simulaatio-oppimisympäristöä, jossa lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijat voivat harjoitella turvallisesti suunnitelmallisia käytännön tilanteita. Simulaatioluokka valmistui syksyllä 2011. 

Yhteistyön tuloksena työelämään valmistuu entistä valmiimpia työntekijöitä, joille opiskelun aikana on simulaatiopedagogiikan avulla koulutettu työkokokonaisuuksien osaamista ja hallintaa.

Kynnystä madaltava menetelmä

Simulaatio-opetuksen avulla voidaan opettaa käytännön taitoja, mutta ennen kaikkea potilasturvallisuuden kannalta tärkeitä ei-teknisiä taitoja, kuten kriittistä ajattelukykyä, vuorovaikutusta, yhteistyötä, tilannetietoisuutta ja johtajuutta. Simulaatio-opetus kehittää opiskelijoiden luottamusta kykyihinsä sekä kliinistä päätöksenteko-osaamista. Opetusmenetelmän on todettu madaltavan kynnystä toimia aidoissa ympäristöissä. Opettaja saa simulaation avulla hyvän käsityksen opiskelijan osaamisesta ja sitä voidaan käyttää myös osaamisen arviointiin.

Koti- ja sairaalaympäristö

Simulaatio-opetuksessa huomioidaan terveydenhuollon eri sektorit laaja-alaisesti. Simulaatioympäristöiksi luodaan sekä koti- että sairaalaympäristöt. Kotiympäristön rakentaminen on tarkoituksenmukaista, koska ikääntyvien ihmisten kotona asumista pyritään jatkamaan mahdollisimman pitkään ja toisaalta lyhentämään esimerkiksi mielenterveyden häiriöistä kärsivien sairaalajaksojen pituutta. Sairaalan hoitojaksojen lyhentyessä tarvitaan yhä enemmän kotona tehtävää sairaanhoidollista työtä, johon opiskelijat tarvitsevat valmiuksia ja harjoitusta turvallisessa ympäristössä. 

Lisätietoja:
Petteri Näsänen
p. 044 561 6630