Sosiaali- ja terveysala

Hyvinvointiala_sosiaali_ja_terveysala_sivukuva

Hyvinvointi lähtee läheltä

Sosiaali- ja terveysasalalta valmistuvat lähihoitajat tuottavat meille hyvinvointipalveluja. Jokaisen elämässä on tilanteita, joissa ammatillinen huolenpito hyvinvoinnin turvaamiseksi on välttämätöntä. Kaikenikäiset tarvitsevat hoitoa sairastuessaan ja kuntoutumisen tukemista toipuessaan. Vanhuksille on tärkeää saada apua moniin arjen toimintoihin. Sosiaali- ja terveysala antaa peruskoulutuksen näihin tehtäviin.

Hyvinvointialan koulutuksiin 1.1.2012 jälkeen hakeville: Ohje terveydentilavaatimuksista.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lähihoitajat tekevät ihmisläheistä työtä. He auttavat, tukevat ja hoitavat kaikenikäisiä, kulttuuritaustaltaan ja elämäntilanteeltaan erilaisia ihmisiä. Työ on ihmisen sosiaalisen hyvinvoinnin tukemista, terveyden edistämistä, sairauksien hoitamista ja sisältää monipuolisia kasvatus- ja asiakaspalvelutehtäviä, sekä hoito-, hoiva ja kuntoutustyötä. Lähtökohtana on aina asiakkaan tai potilaan kohtaaminen kokonaisvaltaisesti. Ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja neuvottelutaitoja, sekä suvaitsevaisuutta ja vastuuntoista luonnetta.

Lähihoitajan koulutus sisältää teoriaopintoja, erilaisia oppimistehtäviä, projekteja, opintokäyntejä ja käytännön harjoittelua koulun opetustiloissa ja työssäoppimispaikoissa. Koulutuksen aikana valitset osaamisalan, johon suuntaudut opintojesi aikana. Osaamisalan valitset sen hetkisestä tarjonnasta.

Osaamisalat:

Lasten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
(osaa edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia)

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
(osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä)

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
(osaa edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä)

Suunhoidon osaamisala
(osaa toimia suun hoitotyössä ja edistää suun terveyttä)

Vammaistyön osaamisala
(osaa edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä)

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
(osaa toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta)

Työtehtävät ja työympäristöt vaihtelevat suuntautumisesi mukaan.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa”. Tutustu terveydentilavaatimuksiin

Koulutuksesta saat valmiudet lähihoitajan työssä toimimiseen. Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi päiväkodeissa, hoivakodeissa, sairaaloissa, kotihoidossa ja lastensuojelussa.

Opintojesi ydinkohtia ovat:

  • eri-ikäisten kasvatus, ohjaus ja kuntoutus
  • ryhmien ohjaaminen
  • kuntouttavan perushoidon toteuttaminen
  • lääkehoito
  • vuorovaikutustaidot
  • luovat menetelmät
  • ravitsemus ja terveelliset elämäntavat
  • kodin puhtaanapito ja vaatehuolto
  • suunnitelmallinen hoito ja kirjaaminen
  • käytännön työtehtävissä toimiminen

Ota yhteyttä

Mirja Puumalainen-Tampio
p. 044 797 4521, mirja.puumalainen-tampio(at)kao.fi

Muut sosiaali- ja terveysalan koulutukset

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
Heli Ylitalo
p. 044 797 4625, heli.ylitalo@kao.fi

Vanhustyön erikoisammattitutkinto
Markku Similä
p. 044 797 0818, markku.simila@kao.fi

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
Virpi Kaasinen
p. 044 797 0897, virpi.kaasinen@kao.fi