Media-alan koulutukset

Oletko?

  • kiinnostunut verkkopohjaisesta viestinnästä?
  • graafisesta suunnittelusta ja kuvien käsittelystä?
  • herättävätkö värit ja muodot luovuutesi?
  • pidätkö projektimaisista suunnittelutöistä?
  • sopeutumiskykyinen (muuttuvat työajat ja tehtävät)
  • halukas uusien tekniikoiden oppimiseen
  • yrittäjähenkinen ja oma-aloitteinen.

Yhteishaku 

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan suorittaneella on valmiudet toimia media-alalla, esimerkiksi media-, pelija viestintätuotteiden suunnitteluun, valmistamiseen, tuottamiseen ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä.

Perusopinnoissa opit alan ammattiohjelmien käytön, valo- ja videokuvausta ja niiden editointia, www-sivujen tekemistä sekä graafisen ilmaisun perusteita.

Opit tekemään monipuolisia paino- ja digitaalisen viestinnän alojen suunnittelu- ja toteutustehtäviä. Opit valmistamaan esitteitä, julisteita ja muita painotuotteita sekä verkkosivuja. Opit tekemään ja tuottamaan liikkuvaa kuvaa, ääntä ja tehosteita ammattiohjelmistoilla ja -kalustolla.

Osa peliopinnoista suoritetaan Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Ammatillisia opintoja tehdään oman alan NY-yrityksessä. Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalla voit suorittaa kahden tutkinnon opinnot eli ammatillisten opintojen ohessa lukio-opintoja ja saada ylioppilastodistuksen.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Yhteishaun koulutuksiin haetaan osoitteessa opintopolku.fi

Jatkuva haku

Jatkuva haku mahdollistaa koulutukseen hakeutumisen joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta voi hakea perus- ja ammattitutkintoon tähtäävään koulutukseen tai yksittäisten tutkinnon osien suorittamiseen.

Jatkuvassa haussa haettavissa:

  • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, mediapalvelun toteuttaja
  • Media-alan ammattitutkinto, audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Ota yhteyttä

opinto-ohjaaja Eeva-Liisa Mulari,
p. 044 797 0810, eeva-liisa.mulari(a)kao.fi

koulutuspäällikkö Jori Kortetjärvi
p. 044 715 9280, jori.kortetjarvi(a)kao.fi

Opintie 3, 87100 Kajaani