Media-alan koulutukset

Mediapalvelujen toteuttaja

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon audiovisuaalisen vies­tinnän osaamisalan suorittaneella on valmiudet toimia media-alalla audiovisuaalisen viestinnän työtehtävissä esimerkiksi media-, peli- ja viestin­tätuotteiden suunnitteluun, valmistamiseen, tuot­tamiseen ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä.Tutkinnon suorittaminen antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Oletko

  • kiinnostunut verkkopohjaisesta viestinnästä?
  • graafisesta suunnittelusta ja kuvien käsittelystä?
  • herättävätkö värit ja muodot luovuutesi?
  • pidätkö projektimaisista suunnittelutöistä?
  • sopeutumiskykyinen (muuttuvat työajat ja tehtävät)
  • halukas uusien tekniikoiden oppimiseen
  • yrittäjähenkinen ja oma-aloitteinen.

Media-ala voi sopia juuri sinulle

Perustutkinnon suorittaminen antaa valmiudet tehtäviin media-alan eri alueilla. Media-alaan kuuluvat painotuotteet, elokuvat, video-, radio ja tv-ohjelmat sekä erilaiset uusmediatuotteet kuten verkkosivut, pelit ja mobiilipalvelut. 

Ammatilliset peruskoulutukset

Ammatiliset peruskoulutukset tarkoittavat noin kolmen vuoden opintoja normaalissa päiväkoulutuksessa.Näihin koulutuksiin haetaan yhteishaun kautta. Alla mainittuihin koulutuksiin vaaditaan vähintään peruskoulun suorittaminen. Kaikissa suuntautumisaloissa voit suorittaa kahden tutkinnon opinnot eli ammatillisten opintojen ohessa lukio-opintoja ja saada ylioppilastodistuksen. Osan ammatillisista opinnoista voit opiskella oman alasi NY-yrityksessä.

Yhteishaku 

  • yhteishaussa haetaan Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, audiovisuaalisen viestinnän osaamisalaan
  • oppilaitoskohtaiset painotukset valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. 

 

Suuntautumisvaihtoehdot

Peliala

Pelialan suuntautumisvaihtoehto tarjoaa hyvän pohjan pelialan ja digitaalisten viestintätuotteiden suunnittelu-ja tuotanto-osaajaksi. Osa opinnoista suoritetaan Kajaanin AMK:ssa sekä oman alan NY-yrityksessä.

Monimediatuotannon ala

Opit tekemään monipuolisia paino- ja digitaalisen viestinnän alojen suunnittelu- ja toteutustehtäviä. Opit valmis-tamaan esitteitä, julisteita ja muita painotuotteita sekä verkkosivuja.

Videotuotannon ala

Alalla suunnitellaan, toteutetaan ja tuotetaan lyhytelokuvia, mainoksia ja animaatioita. Opit tekemään ja tuottamaan liikkuvaa kuvaa, ääntä ja tehosteita ammattiohjelmistoilla ja -kalustolla.

kulttuuriala_media_amis

MediaAmiksessa opit tekemään monipuolisia paino- ja verkkoviestinnän alojen suunnittelu- ja toteutustehtäviä. Opit valmistamaan esitteitä, julisteita ja muita painotuotteita sekä verkkosivuja alan ammattiohjelmilla.

 

 

 

kulttuuriala_peliamisMediaAmis tarjoaa hyvän pohjan pelialan ja verkkotuotannon osaajaksi. Ammatilliset opinnot painottuvat peli- ja verkkopalveluiden tuotantoon.

 

 

 

 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Pohjakoulutus: peruskoulu (pk-koulutukset), lukion oppimäärä (yo-koulutukset)

Haku osoitteessa opintopolku.fi

Koulutuksen löydät nimellä:

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, pk
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, yo

Lisätietoja:

opinto-ohjaaja Eeva-Liisa Mulari, p. 044 797 0810,
etunimi.sukunimi@kao.fi

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Koulutus soveltuu viestintäalasta kiinnostuneille, jotka haluavat oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan viestintää nykyaikaisin menetelmin. 

Perehdyt muun muassa asiakaslähtöisten projektien hallintaan, www-sivujen suunnitteluun ja koostamiseen, verkkomarkkinointiin, sosiaalisen median hyödyntämiseen, graafiseen suunnitteluun, valo- ja videokuvaukseen sekä kuvankäsittelyyn.

Koulutus toteutetaan päivämuotoisena opiskeluna. Opiskelu tapahtuu aidoissa työtilanteissa pääasiassa oppilaitoksen oppimisympäristöissä (MediaAmis) ja työssäoppimispaikoissa. Osa opinnoista suoritetaan opiskelijoiden omissa NY-yrityksissä.