Kahden tutkinnon opinnot

Kulttuurialan koulutusohjelmissa opintonsa aloittavat voivat suorittaa ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon 3 vuodessa.

Ammatillisten opintojen lisäksi voit opiskella viittä ainetta Kajaanin lukiossa ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Näihin ns. kahden tutkinnon opintoihin valinta tapahtuu peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00.

Lukiossa opiskellaan viittä kirjoitettavaa ainetta: englantia, äidinkieltä, matematiikkaa, psykologiaa ja yhteiskuntaoppia.

Ylioppilaskirjoitukset ovat kolmannen vuoden syksyllä ja keväällä. 

Kahden tutkinnon opiskeluun halukkaat ilmoittautuvat opintojen alkaessa elokuussa. Oppilaitos varmistaa peruskoulun opintomenestyksen perusteella opiskelijan edellytykset selvitä kahden tutkinnon opiskelusta.