Musiikkialan koulutus

KAO_konservatorio_etusivukuva2

Musiikkialan perustutkinto, musiikin osaamisala

KAO Konservatoriossa voit suorittaa kolmivuotisen musiikkialan perustutkinnon musiikin osaamisalalla. Tutkinto antaa ammatillisen perusvalmiuden musiikkialan moninaisiin ja vaihteleviin työtehtäviin. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä muusikkoina erilaisissa kokoonpanoissa, musiikin palvelu- ja tuotantotehtävissä viihdealalla sekä erilaisissa viestintään liittyvissä tehtävissä. 

Musiikkialan perustutkinto on toisen asteen ammatillinen koulutus. Musiikkialan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joka mahdollistaa jatko-opintopaikan hakemisen esimerkiksi ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta. Musiikkialan perustutkinnon rinnalla voit suorittaa myös ylioppilaskirjoitukset eli ns. kaksoistutkinnon.

Olet harrastanut musiikkia ja haluat musiikista ammatin

Koulutus soveltuu nuorille muusikon ammatista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat musiikista ammatin ja panostaa entistä enemmän soitonopiskeluun. 

Musiikkialan ammatillisen perustutkinnon opintoihin otetaan opiskelijoiksi henkilöitä, jotka ovat suorittaneet peruskoulun oppimäärän tai lukion, ja joilla on riittävät musiikilliset tiedot ja taidot sekä erityisiä valmiuksia pop & jazzmusiikin alalla. Myös ylioppilaat tai osan lukiosta suorittaneilla on mahdollisuus hakeutua koulutukseen.

Monipuoliset musiikkiopinnot

Musiikkialan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp) / 3 vuotta. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa valtion opintotukeen. Opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista (135 osp), yleissivistävistä opinnoista (35 osp) ja vapaasti valittavista opinnoista (10 osp).

Opetus sisältää henkilökohtaisia instrumenttiopintoja, yhtyesoittoa, biisinkirjoitusta, musiikinteoriaa, musiikin teknologiaa ja musiikkibisnestietoutta sekä paljon erilaisia projekteja.

Projektiopintojen keskeisenä osana on yhteistyö musiikkialan ammattilaisten kanssa. Musiikin opiskelijat valmistavat opintojen aikana useita erilaisia projekteja mm. Kajaanin kaupunginteatterin ja Kainuun Jazz -kevät festivaalin kanssa. Lisäksi opiskelijat valmistavat työpajoissa yhteisiä projekteja eri artistien ja solistien kanssa. Yhteistyötä on tehty mm. seuraavien artistien kanssa: Chris Rover, Travis Haddix, Sami Saari, Johanna Försti, Osmo Ikonen, Antti Rissanen, Trio Töykeät, Sakari Kukko, Pave Maijanen, Ville Pusa, Samuli Laiho, Heikki Salo, Eero Raittinen, Kalle Torniainen, Anssi Nykänen, Marjo Leinonen. 

Kansainvälisyys

Osa opiskelusta voidaan suorittaa kansainvälisenä työssäoppimisena joko eri yhteistyökumppaneitten kanssa tai erilaisina projekteina. Yhteistyöoppilaitoksina ovat olleet North West Regional College (Pohjois-Irlanti), North Glasgow College (Skotlanti), Georg Otsa Nimelinen Muusikakool, (Viro), Rijn Ijssel Arnhem (Hollanti), Konservatorij Ljubljana (Slovenia), Riga Dome School (Latvia), Werkitt London (Englanti).

Opetus on maksutonta – oikeus opintososiaalisiin etuihin

Koulutus on opiskelijoille maksutonta ja opiskelijat saavat ammattiopiskelijalle kuuluvat opintososiaaliset edut. He voivat hakea myös opintolainaa, opintorahaa ja asumislisää. Päätoimisesti opiskelevalla on oikeus myös maksuttomaan ateriaan. Opiskeluoikeus ei ole sidoksissa pyrkijän kotikuntaan. Oppilaitoksen maksuttomasta asuntolasta voi hakea asuntoa.