Historia

Luva_historia_vanha-kuva

Seppälällä on mielenkiintoinen ja vaiherikas historia. Seppälä on Kainuun vanhin ammatillinen oppilaitos, joka on perustettu vuonna 1897. Koulun perustamisen kimmokkeena olivat 1800-luvun lopun katovuodet. Tällöin päätettiin, että viljanviljelyn sijaan ryhdytään kehittämään karjataloutta ja tähän tarvitaan maatalouskoulutusta.

Seppälällä oli viime vuosisadan alkupuolella suuri rooli kainuulaisten opillisen sivistyksen kohottajana samoihin aikoihin perustettujen Kajaanin Seminaarin ja Kainuun Opiston kanssa.  Kouluun haettiin omakätisellä hakemuksella ja mukaan liitettiin papintodistus, lääkärintodistus, että oli vapaa tarttuvista taudeista, vanhempien tai holhoojan lupakirja, jos oli alaikäinen sekä todistus kansakoulun suorittamisesta tai vakuutus vähimmäistiedoista.

Maanviljelysseuran Ilmari Kiannolta tilaaman Nälkämaan laulun ensimmäinen julkinen esitys oli Seppälässä 21.12.1911. Talvisodan aikana Seppälässä oli Pohjois-Suomen rintaman esikunta kenraalimajuri Viljo Tuompon johdolla. Seppälästä käsin johdettiin mm. Suomussalmen, Raatteen ja Kuhmon taistelut.

Seppälä on ollut osa Kainuun ammattioppilaitosta vuodesta 1997 ja nykyään Kainuun ammattiopiston luonnonvara-alan koulutusyksikössä Seppälässä järjestetään monipuolista luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusta sekä aikuisille että nuorille. Tutkintoa suorittavia opiskelijoita on noin 350.