Kehittämistoiminta

impilinna2016

Kainuun ammattiopiston luonnonvara-ala on aktiivisesti mukana erilaisissa kehittämishankkeissa.

Esimerkkejä hankkeistamme (tutustu lisää alavalikosta):

KANTRI-INNO Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin –hanke  tarjoaa lyhytkestoista täydennyskoulutusta maaseutuyrittäjille ja metsänomistajille. Hanketta osarahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (MSR) ja sen toiminta-aika on kolme vuotta ajalla 2016 – 2018.

SUR eli Seppälän urheilunurmien rakentaminen oli EAKR-rahoitteinen hanke, jonka aikana rakennettua urheilunurmen oppimisympäristöä käytetään pääasiassa urheilunurmi- ja viheralan opetuksessa. Alueen rakentaminen ja kehittäminen jatkuvat edelleen.

PALKO-hanke 2016-2018  on luonnonkosmetiikan kehittämishanke, jota hallinnoi Cemis Oulu. Olemme mukana kumppanina raaka-aine ja jatkojalostustuotannon osalta ja kehitämme tuotekehitysprosessia hankkeen aika kosmeettisille tuotteille.

KAO:n useat ESR- ja OPH-rahoitteiset työelämäyhteyksiä kehittävät hankkeet ovat vuosien varrella mahdollistaneet mm. TOP-verkkopalvelun kehittämistyön sekä työpaikkaohjaajien koulutukset luonnonvara-alalle. ESR- ja OPH-rahoituksella on myös toteutettu opettajien työelämäjaksoja ja ammattiosaamisen näyttöjen arviointikoulutusta. 

Kansainvälinen vaihto

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista ulkomailla. Ulkomaan työssäoppimisjaksoille haetaan erikseen, ja kesto on 3 viikosta 3 kuukauteen opinnoista riippuen. Kainuun ammattiopiston kansainvälisen toiminnan tavoitteena on antaa opiskelijoille ja henkilökunnalle mahdollisuus saada kokemuksia toimimisesta kansainvälistyvässä työelämässä. Keskeisin osa kansainvälisestä toiminnastamme on opiskelijoiden ja henkilökunnan ulkomailla tapahtuvat työssäoppimis-, opiskelu- ja työskentelyjaksot. Ulkomailta saapuvat opiskelijat, opettajat ja muut vieraat tuovat puolestaan kansainvälisen vivahteen oppilaitoksen arkipäivään ja paikalliseen työelämään.