Esiselvitys maahanmuuttajataustaisen työvoiman rekrytoinnista maatiloille Kainuuseen – hanke

Kainuun ammattiopiston Luonnonvara-alalla on käynnistynyt Esiselvitys maahanmuuttajataustaisen työvoiman tarpeesta ja rekrytoinnista maatiloille Kainuuseen -hanke.

Viimeisten tutkimusten mukaan maatalousalalla on Kainuussa odotettavissa tulevaisuudessa työvoimapula. Maataloustyöntekijöiden keski-ikä on korkea. Nuoria maatalousalan ammattilaisia on viime vuosina ollut hankala rekrytoida maatilojen työntekijöiksi ja uusia opiskelijoita on ollut hankala hankkia koulutukseen.

Kainuussa niin kuin koko Suomessa ulkomaalaisen työntekijöiden määrä on kasvussa. Suomessa suurin ulkomaalaisryhmä on venäjää äidinkielenään puhuvat ihmiset, jotka ovat tulleet asumaan maahan Venäjältä ja entisen Neuvostoliiton alueilta. Myös Kainuussa venäjäkielinen ulkomaalaisryhmä on iso. Tällä hetkellä Kainuussa on noin 600 työikäistä venäjää äidinkielenään puhuvaa ihmistä.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on selvittää maatilojen työvoimatarpeita tulevien vuosien osalta Kainuussa ja kartoittaa mahdollisia koulutukseen ja alalle töihin hakeutuvia ulkomaalaistaustaisia kainuulaisia.

Hankeen toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteiden avulla selvitetään, mistä kohdemaasta ja minkälaisilla toimintatavoilla voitaisiin tuloksekkaasti rekrytoida ja kouluttaa ulkomailta saapuvaa työvoimaa maatalouden eri työtehtäviin.

Hankkeessa:
● selvitetään maatalousyrittäjien työvoimatarvetta Kainuussa tulevina vuosina kyselyllä ja haastatteluin
● selvitetään kyselyllä ja haastatteluin maahanmuuttajataustaisten kainuulaisten koulutustarvetta ja halukkuutta tulla maatalouskoulutukseen
● kerätään tietoa ja kokemuksia ulkomaalaisen työvoiman rekrytoinnista
● järjestetään tietotilaisuuksia Kainuussa asuville venäjäkielisille maahanmuuttajille.

Toiminta-aika ja rahoittaja

Hankkeen toiminta-aika on 1.5.2013 – 30.04.2014.
Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Kainuun ELY-keskus ja Kainuun ammattiopisto.

Perustietoa hankkeesta

Aika 2013 – 2014
Budjetti 47 000 €
Rahoitus Kainuun ELY-keskus (85 %), Kainuun ammattiopisto (15 %)
Ohjelma ESR-ohjelman Itä-Suomen osio Toimintalinja 4
Toiminta-alue Kainuu

Lisätietoja

Ekaterina Myller, projektipäällikkö, p. 044 797 0814, e-mail: ekaterina.myller@kao.fi

 

EAKR_www         vipuvoimaa värill          ELY_LC05_Kainuu_FI_V_RGB_pc_www