Impilinna kaupunkikuvassa

Impilinna kaupunkikuvassa

impilinna2016(kuvassa Impilinna kunnostettuna 2016)

Kainuun ammattiopiston käytössä oleva Seppälän luonnonvara-alan rakennuksiin kuuluvan entisen karjanhoitokoulun päärakennus, ”Impilinna” peruskorjataan julkisivun, rungon ja perustusten osalta, lisäksi hankkeessa kunnostetaan kiinteistön piha- ja puutarha-alueita. Peruskorjaukseen haettiin hankerahoitusta Kainuun ELY -keskukselta ja se toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamana hankkeena. Impilinna kaupunkikuvassa -hankkeen toimijoina ovat Kajaanin kaupungin Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos, Kainuun museo ja Kainuun ammattiopisto. Peruskorjaushankkeen ensimmäisen vaiheen kokonaisrahoitus on 429 200 euroa.

Alueen kokonaisvaltainen kehittäminen vaatii sekä rakennuksen että sen piha- ja puutarha-alueiden kunnostamista toimivaksi kokonaisuudeksi. Rakennus on ollut opetuskäytössä koko historiansa ajan. Seppälän nykyisten tilojen käyttöaste on korkea ja rakennuksen peruskorjaaminen mahdollistaa sen käytön KAO:n toiminnassa myös tulevaisuudessa. Kiinteistön omistaa nykyisin Kajaanin kaupunki.

Rakennuksen peruskorjauksen suunnittelun pohjaksi rakennuksessa on tehty kuntoarvio, jossa on todettu ja kirjattu rakennuksen vauriot ja niiden korjausehdotukset, lisäksi rakennus on inventoitu ja tarkemitattu. Impilinna kaupunkikuvassa -projektissa suunnitellaan Impilinnan peruskorjaus kokonaisuudessaan, toteutetaan korjaus kiinteistön julkisivun, perustusten ja rungon osalta sekä kunnostetaan rakennuksen piha- ja puutarha-alueet. Rakennuksen peruskorjauksen suunnittelun ovat toteuttaneet Arkkitehtitoimisto Johansson Ky, Suunnittelutoimisto Määttä Oy ja Arkins Suunnittelu Oy. Kainuun ammattiopiston tehtävänä on hankkeen hallinnollisten palvelujen tuottaminen sekä vastata rakennuksen piha- ja puutarha-alueiden kunnostamisesta, lisäksi rakennuksen julkisivun korjaaminen toteutetaan Kainuun ammattiopiston opiskelijoiden toimesta. Impilinnan kattoremontin toteuttaa Peltisepänliike Mononen Oy. Peruskorjaussuunnitelma mahdollistaa rakennuksen korjauksen toteuttamisen kokonaisvaltaisesti, kustannustehokkaasti ja tulevan käytön huomioiden.

Rakennus on suojeltu suojelumääräyksellä 002/S2 ja se on uusklassistinen, osin kaksi-, osin yksikerroksinen hirsirakennus. Kiinteistön historiaa on selvitetty erilaisista dokumenteista ja mm. Kainuun museon toimesta. ”Impilinnan”, on suunnitellut arkkitehti Jussi Paatela 1928. Rakennuksen kerrospinta-ala on 530 neliömetriä ja kellarin pinta-ala on 80 neliömetriä. Nykyinen rakennuksen pohjaratkaisu on vuoden 1956 tehdyn korjauksen mukainen. Rakennusta on korjattu myös vuonna 1974, jolloin hirsiseinät pinnoitettiin lastulevyllä.

Lisätietoja

Kajaanin kaupunki/Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Markku Haverinen, liikelaitoksen johtaja, puh. 044 710 0302, markku.haverinen@kajaani.fi

Kainuun ammattiopisto, Osmo Hänninen, kehittämissuunnittelija, puh. 044 081 9951, osmo.hanninen@kao.fi

EAKR_www         ELY_LC05_Kainuu_FI_V_RGB_pc_www      vipuvoimaa värill