Kantri & Co. -hanke

kantrico_poimulehtiKantri & Co. – Yhteistyöllä valmiuksia ja kasvua elintarvike- ja luontoaloille –hanke on Kainuun ammattiopiston hallinnoima 30.6.2019 saakka kestävä yhteistyö- ja valmennus-, koulutushanke. Toisena toteuttajana on ProAgria Kainuu ry / Kainuun Maa- ja kotitalousnaiset.

Kantri & Co. -hankkeen kohderyhmänä ovat Kainuulaiset maaseutu-, luonto- ja luonnontuotealan, hoitoalan sekä elintarvike- ja elintarvikkeiden jatkojalostusalan yrittäjät, yrittäjiksi aikovat ja luonnonvara-alan opiskelijat, sekä alan kehittäjäverkostot ja toimijaorganisaatiot.

Impilinna030516-2_kantrico

Kantri & Co. -hankkeen tavoitteena on parantaa yrittäjien menestymisedellytyksiä heidän osaamistaan kehittämällä, sekä lisätä yhteistyötä ja yrittäjyysvalmiuksia kohderyhmien parissa. Tavoitteena on yhteistyö yli toimialojen, uudenlaiset toimialoja yhdistävät tuotteet, palvelut, innovaatiot sekä lähialuetuotannon tilaustoimitusketjujen maakunnan sisäiset ratkaisut. Tavoitteena on myös kehittäjäverkoston osaaminen lisääntyminen. Impilinna oppimisympäristöä kehitetään yrittäjyyden alustaksi. Impilinnan tuotekehityskeittiötä voi vuokrata yrityskäyttöön päivähinnalla. Impilinnassa on tarjolla myös kokous- ja juhlatiloja.

Kantri & Co. -hankkeen toimenpiteitä ovat kohderyhmälle tarjottavat valmennus, lyhytkoulutukset, työpajat, opintomatkat sekä ohjaus toiminnan laadun ja yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi.

Teemojen sivuilta löydät tulossa olevat toimenpiteet:

EU-osarahoitteinen (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto) valmennus turvaa yrittäjille edullisen osallistumismahdollisuuden.

Kantri & Co. -hankkeen järjestämiin koulutuksiin, työpajoihin, opintomatkoille ja muihin valmennuksiin haetaan ja ilmoittaudutaan KAO:n lyhytkoulutuksien kautta oheisesta linkistä www.kao.fi/lyhytkoulutukset ja ko. koulutuksen nimi. Ilmoittautuminen tapahtuu vihreästä painikkeesta: yksityiset henkilöt tai yritykset. Ilmoittautuessasi näät koulutuksen tarkemman ohjelman ja hinnan.

Kantri & Co. -hankkeen talven 2019 esite tässä:  KantriCo_Kantri-inno_esite_talvi_2019.

HUOMIO! Kantri & Co. -hankkeen teemat jatkuvat uudessa 2,5 vuotisessa hankkeessa nimeltään Kantri-Sampo. Hankkeen hallinnoija on Kainuun ammattiopisto, ja osatoteuttaja ProAgria Kainuu. Kantri-Sampo käynnistyy 1.7.2019 ja projektipäällikkönä toimii Heidi Kotilainen.

Kiitän kaikkia Kantri & Co. -hankkeessa mukana olleita toimijoita! Kantri & Co. -hanke päättyy 30.6.2019.

Hyvää kesää! Terveisin

Riitta Turpeinen
projektipäällikkö
p. 044 294 4514
riitta.turpeinen@kao.fi

Kantri & Co. -hanke ja Kantri-Inno -hanke facebookissa

ELY_uusi_nettiEU_maaseuturahasto_www