Green Care toiminta maaseutuyrityksissä

Green Care toiminta -valmennuskokonaisuus 2017-2019

Green Care valmennuksia ovat Green Care perusteet sekä Green Care tuotteistaminen ja liiketoimintaosaaminen. Tavoitteena on, että yritykset voivat käynnistää Green Care liiketoimintaa ja hakea GC laatumerkkejä palvelutuotteisiinsa. Tavoitteena on luoda Kainuuseen toimivat Green Care -verkostot, jossa palveluiden tuottajat sekä ostajat kohtaavat.

Green Care perusteet toteutetaan käytännönläheisti sisältäen verkkokurssin etätehtävineen sekä 4 lähipäivää. Yksi valmennus toteutettiin keväällä 2017. Toinen valmennus alkoi 27.2.2018. Tämä kurssi täyttää laatumerkkien osaamisvaatimukset. Laatulautakunta on hyväksynyt tämän valmennuksen (teoreettinen GreenCare osaaminen) osaksi GC -laatumerkkien edellyttämää osaamista. 

Green Care tuotteistaminen ja liiketoimintaosaaminen valmennus toteutettiin syksyllä 2017. Valmennus oli tarkoitettu yrittäjille, yhdistyksille ja julkisen sektorin toimijoille, joilla on jo jokin GC -palvelun tuottamisen vaatima osaaminen hallussa, mutta palvelujen tässtuotteistamiseen kaivataan lisää oppia. Valmennuksessa käytettiin GC -laatumerkkien edellyttämiä dokumentteja: GC -laatutyökirja, turvallisuussuunnitelma ja riskienarviointi sekä omavalvontasuunnitelma (sote -palveluissa).

Green Care Work Shop –tilaisuudet / innovointipäivät alkoivat Kick Off -tilaisuudella 6.2.2017 Seppälän Impilinnassa. Esite tässä: GreenCare_Kick_Off_6.2.2017

Green Care toimialan esittelypiste 15.-16.9.2017 Kajaanissa, Seppälässä, Nälkamaan markkinoiden yhteydessä.

Work Shop 10.10.2017 Hossassa teemalla LuontoVoima (esite). 

Work Shop 6.2.2018 klo 8:30-16 Seppälän Impilinnassa teemalla Hoivamaatilat (Hoivamaatila -työpajamainos060218).

Opintomatka Hollantiin 23.-26.4.2017. Matkalla vierailtiin hoivamaatiloilla ja kuultiin Hollannin Green Care toiminnasta. Kuvia hankkeen fb -sivuilla. Matkaraportti tässä: Opintomatka_Matkaraportti Hollanti

Opintomatka kotimaassa Pohjanmaalle toteutettiin 7.-9.5.2019. Matkaraportti tässä: Matkaraportti_GreenCare CPohjanmaa2019

Valtakunnalliset GC –päivät Levillä 30.8.-1.9.2017. Leville tehtiin opintomatka 29.8.-1.9.! Matkaraportti_LeviGoesGreen2017.

Valtakunnalliset GC -päivät Vuokatissa 30.-31.10.2018 järjestivät Kainuulaiset GC -hankkeet, Luvoka (LUKE ja KAMK) sekä Kantri & Co. (KAO), Green Care Finland ry:n, yhteistyökumppaneiden ja opiskelijoiden kanssa! Tapahtuman johtajana toimi Maija Lipponen, LUKE. Tapahtumassa oli 230 osallistujaa, ja se onnistui hyvin.

Yritysvierailu luonnonystävän majataloon Kantturaan ja elämyskeskus Jättiläisenmaahan 29.-30.11.2018Flyer KantturaJättiläisenmaa

Work Shop tilaisuudet, opintomatkat ja seminaari toteutetaan yhteistyössä Luonto Voimaksi Kainuussa -hankkeen (LUKE ja KAMK) kanssa.

Valmennuskokonaisuuden tavoitteena on toimivien GC –verkostojen ja palveluiden luominen Kainuuseen. Tutustu Green Care Kainuun kotisivuihin.