KantriYritys

KantriYritys

KantriYritys-hanke on Kainuun ammattiopiston hallinnoima 28.2.2015 saakka kestävä kehittämishanke (jatkoaikapäätös ajalle 1.1.-28.2.2015). Hankkeen tavoitteena on suunnitella luonnonvara-alalle yrityskiihdyttämötoimintaa. Yrityskiihdyttämöllä tarkoitetaan asiakaslähtöisesti alueen elinkeinoelämää palvelevaa ja yrittäjyyttä kehittävää, verkoston kanssa vuorovaikutteista sopimuspohjaista oppimis- ja innovaatioympäristöä.

Lisäksi tavoitteena on perustaa osuuskunta, yrityskiihdyttämö -toiminnan työkaluksi, osuuskuntatoiminnan integrointi yrittäjyysopintoihin sekä osuuskunnan toiminnan rahoitusmallien selvittäminen. Hanke on mukana luonnonvara-alan infraan ja yrityskiihdyttämötoimintaan liittyvien ratkaisujen suunnittelussa, esimerkkinä Impilinnan remontointi. Lisäksi hanke aktivoi yrittäjiä innovointiin ja mukaan suunnitteluun osana heidän yritystoimintaansa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kainuulaiset elintarvike- ja luontomatkailuyrittäjät ja yrittäjiksi aikovat, luonnonvara-alan opiskelijat ja alan toimijaorganisaatiot.

Hankkeen aikana luodaan yrittäjyyden kehittämisverkosto ja toimintamalli sen ylläpitämiseksi. Kehittämisverkostossa toimii mukana ns. Mentor -yrittäjiä, opettajia Kainuun ammattiopiston luonnonvara-, matkailu- ja ravitsemisaloilta sekä julkisyhteisöjen edustajia (neuvonta, tutkimus jne.) jotka ohjaavat ja auttavat aloittavia yrittäjiä yrittäjyyden alkutaipaleella.

Hankkeessa on järjestetty koulutusta verkostoitumiseen, tuotekehitykseen ja innovointiin liittyen. Lisäksi mm. osuuskunnan perustamiseen liittyen pidettiin 5 -päiväinen koulutus, jossa käytiin läpi mm. osuuskuntatoiminnan periaatteet. Koulutukset muodostavat koulutuskokonaisuuksia, jotka tehostavat yrittäjyyttä sekä syventävät tuotantoprosesseja.

Hanke on EU-osarahoitteinen (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto).

Tervetuloa mukaan hankkeen verkostoon!

Kysy lisää hankkeesta:
Sari Laukkanen, projektipäällikkö puh. 044 797 4581 tai
Eija Väisänen, projektiassistentti puh. 044 797 4504
s-posti: etunimi.sukunimi@kao.fi

 
KantriYritys-hankkeen blogista voit seurata mm. Impilinnan remontin etenemistä ja lukea hankkeen kuulumisia. Blogiin pääset tästä.

Osuuskunta Seppälän Impilinna on käynnistänyt toimintansa ja osuuskunnan toimintaan voit tutustua sen omilla nettisivuilla.

EU_maaseuturahasto_www    ELY_LC05_Kainuu_FI_V_RGB_pc_www