Matinmäen reitistön kehittäminen EAKR-hanke

Matinmäen reitistön kehittäminen

Matinmäki sijaitsee Kirkkoaholla Kajaanissa Seppälän luonnonvara-alan oppilaitoksen tuntumassa. Matinmäen reitistön kehittäminen -hankkeen tavoitteena on suunnitella Seppälä – Matinmäki alueelle virkistysmatkailuun (pääasiassa hevosmatkailun ja harrastajien, mutta myös muun virkistyskäytön tarpeisiin) reitistö sekä pyrkiä tekemään sopimukset maanomistajien kanssa reitistön rakentamisesta. Hankkeessa selvitetään reitistön ja siihen liittyvien rakennelmien tarvetta ja ominaisuuksia yhdessä Kainuussa toimivien luontomatkailuyrittäjien kanssa. Lisaksi KAO:n osalta selvitetään miten rakennettavassa kokonaisuudessa olisi huomioitava sen käyttö koulutusten oppimisympäristönä.

Hankkeen tuloksena on tehty suunnitelma reitistön rakentamisesta ja rakentamiskustannuksista. Hankkeessa selvitetään miten eri toimijat tulisivat hyödyntämään reitistöä ja sitä palvelevia rakenteita. Lisäksi tehdään suunnitelma, kuinka reitistöä ylläpidettäisiin ja palvelurakenteita voitaisiin vuokrata. Reitistö ja siihen liittyvät rakennelmat mahdollistavat matkailuyritysten elämyspalveluiden kehittämisen ja tarjoamisen lähellä Kajaanin kaupungin keskustaa ja lentokenttää. Rakennettavaa aluetta käytetään myös Kainuun ammattiopiston opetuksessa.

Yritysten haastattelut antavat tietoa liiketoiminnan mahdollisesta kehittämisestä kansainvälisille asiakkaille suunnatuista palvelutuotekonsepteista ja alueen infran kehittämisestä. Haastattelujen tuloksia hyödynnetään Kainuun ammattiopiston työelämän kehittämistehtävän toteuttamisessa sekä osaamisen laadullisessa ennakoinnissa ja kehittämisessä.

Reitistön ja siihen liittyvien rakennelmia hyödyntävät matkailuyritykset. Kainuun ammattiopiston opiskelijat ja henkilökunta, sekä kuntalaiset vapaa-ajan aktiviteeteissaan.

Rahoittajaviranomaisena toimii Kainuun Elykeskus Euroopan aluekehittämisrahasto.

EAKR_www    ELY_LC05_Kainuu_FI_V_RGB_pc_www   vipuvoimaa värill