Uudistuva Impilinna

Uudistuva Impilinna tukee tuotekehitystä ja innovointia

Kainuun ammattiopiston käytössä oleva Seppälän luonnonvara-alan rakennuksiin kuuluvan entisen karjanhoitokoulun päärakennuksen, ”Impilinnan” peruskorjaus on edennyt piha- ja nurmitöiden kunnostuksesta Impilinnan sisätiloihin. Käynnistyneen Uudistuva Impilinna -hankkeen tavoitteena on peruskorjata rakennuksen sisätilat. Rakennuksen sisätilojen peruskorjaus on keskeinen toimenpide, jolla mahdollistetaan muiden Seppälän alueen kehittämistoimien toteutuminen. Aiemmin asuinkäytössä olleeseen rakennukseen rakennetaan tuotekehityskeittiö, kahvio, myymälä- ja urheilunurmialueen asiakaspalvelutilat. Tuotekehityskeittiö ja muut yritystoimintaa ja yrittäjyyttä palvelevat tilat mahdollistavat uusien erityisesti luonto- ja matkailualalle syntyvien tuotteiden tuotekehitystoimintaa ja innovointia maaseudun pienyrittäjyyteen. Rakennuksen toiminnalliset tilat edesauttavat uusien työpaikkojen syntymistä ja yrittäjyyttä.

Uudistuva Impilinna – hankkeen tavoitteena on toteuttaa Impilinnan peruskorjaus rakennuksen sisätilojen osalta. Rakennuksen sisätilojen peruskorjaus mahdollistaa rakennuksen käytön opetuksessa myös tulevaisuudessa.

Impilinnaan sijoittuva tuotekehityskeittiö mahdollistaa oppilaitoksen ja yritysten erilaisten mm. elintarvikealan tuotekehitysprosessien toteuttamisen. Impilinna tulee toimimaan yrityskiihdyttämön toiminnan ja Kantriyritys – Kantripolis yrityskiihdyttämö -hankkeessa perustettavan osuuskunnan fyysisenä keskuksena. Osuuskuntatoimintaan integroidaan myös luonnonvara-alan opiskelijoiden yrittäjyysopintoja ja näin alennetaan kynnystä yrittäjyyteen.”

Uudenlaisen oppimisympäristön lisäksi Impilinnaa voidaan hyödyntää myös elämysmatkailussa. Seppälän urheilunurmialueiden rakentaminen -hankkeen tuloksena rakentuvan monitoimikentän ja golfin harjoitusalueiden asiakkaita tullaan palvelemaan Impilinnan tiloja hyödyntäen. Impilinnaa on mahdollista tulevaisuudessa vuokrata myös yritysten, järjestöjen ja yksityisten henkilöiden erilaisten tapahtumien käyttöön.

Sisätilojen peruskorjaus toteutetaan KAO:n opiskelijatyönä (rakennuksen rakennus, LVI- ja sähkötyöt), purku-urakkaa lukuun ottamatta. Peruskorjaus tehdään Impilinna kaupunkikuvassa -hankkeessa tehtyjen peruskorjaussuunnitelmien pohjalta. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen hallinnoiman peruskorjaushankkeen toteutus tehdään yhteistyössä Kainuun Liiton, Kainuun ammattiopiston ja Kainuun museon kanssa.

Lisätietoja

Kajaanin kaupunki/Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos
Markku Haverinen, liikelaitoksen johtaja
Puh. 044 710 0302, markku.haverinen@kajaani.fi

Kainuun ammattiopisto
Osmo Hänninen, kehittämissuunnittelija
Puh. 044 081 9951, osmo.hanninen@kao.fi

Seppälän ja Impilinnan historiaa

KAO_www        Vaakuna_vari_web       vipuvoimaa värill        EAKR_www