Metsäala

Metsa_ala_paasivukuva

  • Kiinnostaako sinua työskentely ulkoilmassa?
  • Haluatko oppia hoitamaan taimikoita ja istuttamaan uutta metsää?
  • Haluatko oppia raivaussahan ja moottorisahan turvallisen käytön?
  • Haluatko metsätilasi tuottavan arvopuuta ja rahaa?

Metsäala tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työllistyä metsien hoidon, puunkorjuun, työnjohdon, metsäsuunnittelun ja puukaupan ammatteihin, joissa voi selkeästi nähdä työnsä jäljen.

Metsäalan koulutuksessa opitaan tekemällä oikeita töitä oikeissa työtilanteissa. Oppilaitoksella on 250 ha metsää. Omissa metsissä harjoitellaan puun taimien istutusta pottiputkella, taimikonhoitoa raivaussahalla, puiden kaatoa, karsintaa ja katkontaa moottorisahalla ja puuntavaran ajoa mönkijällä, maataloustraktorilla ja Ponsse -metsäkoneella. Lisäksi opitaan käyttämään metsäsuunnitelmaa, mittaamaan kasvavaa puustoa ja valmista puutavaraa, sahatukkia ja kuitupuuta. Tietopuolinen opiskelu käy kätevästi verkkoluentojen ja verkkotehtävien ja sosiaalisen median avulla digitaalisessa oppimisympäristössä.

Kainuun ammattiopiston metsäalan perustutkinnossa on mahdollisuus kouluttautua metsuri-metsäpalvelujen tuottajaksi tai metsäkoneenkuljettajaksi. Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaamisen taidot ja tiedot oikeissa työtilanteissa pakollisissa ja valinnaisissa tutkinnon osissa. Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja saa perustiedot ja taidot metsien hoitoon ja metsätilan hallintaan.

Metsäkoneenkuljettajan koulutus toteutetaan yhteistyössä Savon ammattiopiston kanssa, mutta opiskelupaikkakunta on Kajaani. Ainoastaan harvesteriin suuntautuvien opiskelijoiden opinnoista osa järjestetään Savon ammattiopiston Siilinjärven yksikössä.

Metsuri- metsäpalvelujen tuottamisen opintoihin haetaan Kainuun ammattiopistoon.

Metsäkoneenkuljettajan opintoihin haetaan Savon ammattiopistoon, koulutuspaikkakuntana Kajaani.

Meillä voit opiskella seuraavia tutkintoja:

Metsäalan perustutkinto, metsuri-metsäpalveluiden tuottaja
Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja 

Koulutuksiin on jatkuva haku. Tutustu ja hae! 

Ota yhteyttä

Jukka Vuollet, opinto-ohjaaja
p. 044 715 7764 , jukka.vuollet(a)kao.fi

koulutuspäällikkö, Renne Sänisalmi
p. 044 797 4512, renne.sanisalmi(a)kao.fi