Metsäala

Metsa_ala_paasivukuva

  • Kiinnostaako sinua työskentely ulkoilmassa?
  • Haluatko oppia hoitamaan taimikoita ja istuttamaan uutta metsää?
  • Haluatko oppia raivaussahan ja moottorisahan turvallisen käytön?
  • Haluatko metsätilasi tuottavan arvopuuta ja rahaa?

Metsäala tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työllistyä metsien hoidon, puunkorjuun, työnjohdon, metsäsuunnittelun ja puukaupan ammatteihin, joissa voi selkeästi nähdä työnsä jäljen.

Kainuun ammattiopistolla Seppälässä on metsäalan perustutkintoon valmistavaa koulutusta. Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaamisen taidot ja tiedot oikeissa työtilanteissa viidessä tutkinnonosassa. Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja saa perustiedot ja taidot metsien hoitoon ja metsätilan hallintaan. Koulutus antaa myös erittäin hyvät perustiedot hakea jatkokoulutukseen, esim. metsäkoneenkuljettajaksi tai metsätalousinsinööri (amk) -koulutukseen.

Opiskele meillä

Jatkuva haku

Koulutukseen voit tutustua ja hakea KAO:n verkkosivuilta.
Lyhyt- ja täydennyskoulutuksiin haetaan myös KAO:n verkkosivuilta.

web_YritysAmis-logo