Kestävä kehitys

Joulukuussa 2010 myönnettiin Seppälään ensimmäisenä luonnonvara-alan ammatillisena oppilaitoksena Suomessa OKKA-säätiön ylläpitämä Kestävän kehityksen sertifikaatti.  Sertifikaatti edellyttää, että omaa toimintaa jatkuvasti kehitetään ja parannetaan. Kestävä kehitys pitää sisällään ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisesti kestävän kehityksen. Kestävä kehitys näkökulman huomioiminen on itse asiassa arkipäivän ekotekoja, joilla huolehditaan omasta, toisen ja koko maapallon tulevaisuudesta.

Kestävä kehitys näkyy meillä Seppälässä kaikessa. Tärkeintä kestävää kehitystä on kuitenkin kestävän kehityksen asioiden näkyminen päivittäisissä töissä. Toimimalla kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimitaan itse asiassa laadukkaasti. Seppälän alueella on tehty paljon kunnostus- ja muutostöitä, joissa kestävä kehitys on ollut yhtenä tärkeänä näkökulmana.  Esimerkkeinä koulutilan siirtyminen luomuviljelyyn, ulkoalueiden ja tilojen peruskunnostustyöt ja saneeraus, jätteiden lajittelu, eläinten eettinen hoito ja luonnonvarojen kohtuullinen käyttö sekä biokaasulaitoksen suunnittelu koulutilalle.

Lisätietoja Seppälän kestävän kehityksen työstä

Eeva-Liisa Mulari
Suunnittelija
p. 044 797 0810
etunimi.sukunimi@kao.fi

 

Okka_saatio