Verkko-oppiminen

Seppälä haluaa toimia luonnonvara- ja ympäristöalalla edelläkävijänä verkkokoulutuksen käytössä ja kehittämisessä. Kaikissa koulutuksissamme on verkko-oppimisen työkalut käytössä. Lisäksi tarjoamme osan opinnoista joko kokonaan tai osittain verkossa. Lisäksi verkkotekniikkaa käytetään kokouksissa, hankkeissa sekä lyhyt- ja täydennyskoulutuksissamme.

Verkko-opetuksessamme tärkeintä on oppiminen, ei tekniikka. Verkossa opiskelu pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi ja joustavaksi, jolloin oppimista voi tapahtua ajasta ja paikasta riippumatta.