Kokin ja tarjoilijan perustutkinnosta erikoisammattitutkintoihin

koulutusalat_ravitsemisala

Ravintola- ja cateringala tarjoaa useita ammattivaihtoehtoja kokin ja tarjoilijan perustutkinnoista erikoisammattitutkintoihin.

Perusopinnot 

Ravintola- ja catering-alan perustutkinnossa opiskellaan alan perusvalmiuksia kokin tai tarjoilijan työtehtäviin. Perustutkinnon suoritettuaan kokki tai tarjoilija menee työelämään harjoittelemaan taitoja työyhteisön jäsenenä. 

Tarjoilija toimii ravitsemisliikkeiden asiakaspalvelijan tehtävissä kahvilassa, ravintolassa, henkilöstöravintolassa, liikenneasemalla, pikaruoka-, juhlapalvelu- ja matkailuyrityksessä ja suurtalouden toimipaikassa, joissa asiakkaille myydään tuotteita ja palveluita.

Kokki toimii ruoanvalmistustehtävissä kahvilassa, henkilöstöravintolassa, ravintolassa, suurkeittiöllä, catering-alalla tai juhla- ja pitopalveluyrityksessä.

Ravintola- ja catering-alan tutkinnon perusteisiin pääset tutustumaan tästä

Ammatillinen lisäkoulutus

Koulutusalan perusopinnot suorittanut ja työelämässä muutaman vuoden työskennellyt, voi jatkaa opintojaan suurtalouskokin ammattitutkintoon. Ammattitutkinnossa osoitetaan ammattihenkilön osaaminen kokin työtehtävissä. 

Suurtalouskokin ammattitutkinnon tutkinnon perusteet löydät täältä: Suurtalouskokin ammattitutkinto

Erikoisosaamista voi hankkia dieettikokin erikoisammattitutkinnossa tai majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnossa.

Dieettikokki suunnittelee aterioita ja ruokatuotteita asiakaslähtöisesti eri väestöryhmille ja erityistilanteisiin huomioiden ravinnon tarpeen, ravitsemissuositukset sekä uskontojen, kulttuurien ja vakaumuksen vaikutukset. Työpaikkana voivat olla erilaiset ruoka- ja ateriapalveluita tuottavat valmistuskeittiöt, suurtalouden toimipaikat, ravintolat, sairaalat, palvelutalot, koulut ja päiväkodit. 

Dieettikokin erikoisammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin voit tutustua täältä: Dieettikokin erikoisammattitutkinto

Majoitus- ja ravitsemisalan esimies toimii hotellissa, ravintolassa ja suurtalouden toimipaikassa esimerkiksi esimies-, johto- tai päällikkötehtävissä.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnon tutkinnon perusteet löytyvät täältä: Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto