Kehittämistoiminta

Kehittamien_kansainvalisyys_sivukuva

Aktiivinen koulutuspalvelujen kehittäminen on Kainuun ammattiopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousalan arkea. Toimintaan sisältyvät alan toimijoiden kanssa yhteistyössä rakennetut työelämää palvelevat koulutustuotteet sekä osaamisen kehittäminen.

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala on vahvasti mukana monissa alan kehittämiseen liittyvissä verkostoissa sekä kehittämis- ja kumppanuushankkeissa. Näistä mainittakoon seuraavat:

Matkailualalta on opiskelijoilta ollut Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian toiminnassa mukana sen käynnistymisestä alkaen ja matkailuala osallistui koulutustoimialan vuonna 2012 toteuttamaan ArtTavis -esiselvityshankkeen Demo-jakson toteutukseen tuottamalla ja toteuttamalla opintokokonaisuuksia kulttuurin keinoin.

KAO:n useat ESR- ja OPH-rahoitteiset työelämäyhteyksiä kehittävät hankkeet ovat vuosien varrella mahdollistaneet myös matkailu-, ravitsemis- ja talousalan työelämäjaksojen kehittämistyön mm. opettajien työssäoppimisjaksoilla.

Olemme myös mukana kansainvälisissä Elinikäisen Oppimisen Leonardo-, Grundtvig- ja Comenius -kumppanuushankkeissa. Näistä Venäjä-verkosto  mahdollistaa opiskelijoiden Venäjällä toteutettavan työssäoppimisen. Toimimme myös Hanako- ja Kanada-verkostoissa, jotka mahdollistavat opiskelijoiden  kansainvälisiä työssäoppimisjaksoja myös näihin kohdemaihin.