Monialaisen palvelutyön perusta

koulutusalat_matkailuala

Suomeen suuntautuva kansainvälinen matkailu lisääntyy nopeasti, mikä edistää työllisyyttä. Matkailuala työllistää monilla eri tehtäväalueilla. Kainuun ammattiopisto tarjoaa mahdollisuuden matkailualalla tarvittavan osaamisen hankkimiseen ja kehittämiseen.

Matkailualan perustutkinto

 • matkailupalvelujen tuottaja
 • matka-asiantuntija
 • vastaanottovirkailija

Tunnetko aitoa poltetta asiakaspalvelutyöhön?
Oletko hyvä tarinankertoja tai innokas ryhmänvetäjä?

Palvelualttius ja rohkeus esiintymiseen ovat vahvuuksia niin matkailupalvelujen tuottajana kuin myynnistä ja neuvonnasta vastaavana matkailuvirkailijana. Kulttuurien tuntemus ja kielitaito ovat osa ammattitaitoa. Asiakkaan onnistuneen matkailukokemuksen taustalla on palvelun tarjoajan huolellinen matkailutuotteen suunnittelu ja toteutus. Joustavaa asiakaspalvelua tarvitaan sekä palvelun myynti- että toteutusvaiheessa. Ammattitaitoinen työntekijä osaa ennakoida asiakkaiden tarpeita ja reagoi joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla.

Matkailualalta valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi myyntivirkailijana, kerroshoitajana, ohjelmapalvelutyöntekijänä, hiihtokeskustyöntekijänä, tarjoilijana, kassanhoitajana, baarityöntekijänä, aamiaishoitajana, matkailuyrittäjänä tai palveluesimiehenä. 

Kainuun ammattiopistosta voit valmistua matkailupalvelujen tuottajaksi tai matkailuvirkailijaksi. Voit suorittaa tutkinnon nuorisoasteen opintoina tai aikuiskoulutuksena. Kuusamon toimipaikassa voit opiskella nuorisoasteen opintoina matkailupalvelujen tuottajaksi. 

Matkailualan perustutkinnon tutkinnon perusteet on luettavissa tästä: Matkailualan perustutkinto 

Matkailupalvelujen ammattitutkinto

Matkailupalvelujen ammattitutkinnon suorittanut osaa

 • suunnitella, tuotteistaa, myydä ja toteuttaa erilaisia asiakaslähtöisiä matkailupalveluja
 • työskennellä erilaisissa matkailualan asiakasneuvonta- ja myyntitehtävissä, markkinointitehtävissä, ohjelmapalvelutehtävissä, hotellin vastaanotossa tai tapahtumatuotannossa
 • työskennellä myynti- asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, kannattavasti, tuloksellisesti, vastuullisesti ja kestävän toimintatavan mukaisesti
 • varmistaa asiakkaiden turvallisuuden
 • palvella asiakkaita kielitaitoisesti
 • arvioida ja kehittää työtään.

Matkailupalvelujen ammattitutkinnon suorittanut työskentelee matkailuyrityksessä, matkailuorganisaatiossa, kokous- ja kongressipalveluissa, hotellissa, ohjelmapalveluyrityksessä tai yrityksessä, joka järjestää tapahtumia ja kongresseja.

Matkailupalvelujen ammattitutkinnon tutkinnon perusteet löytyvät täältä.

Opastuspalvelujen ammattitutkinto

 • Puuttuuko sinulta ammatillinen pätevyys, vaikka kokemusta olisi?
 • Oletko henkilö, joka haluaa toimia matkailualan opastustehtävissä?
 • Onko oppaana toimiminen yksi keskeinen työtehtäväsi?

Matkaopas -koulutuksessa perehdytään opastuspalvelun suunnitteluun, markkinointiin ja toteuttamiseen sekä matkanjohtajana toimimiseen.

Opastuspalvelujen ammattitutkinnon suorittanut matkaopas osaa suunnitella ja toteuttaa teemallisia opastuksia ja matkailupalvelukokonaisuuksiksi. Hän huomioi asiakkaan toiveet, turvallisuuden, yhteistyökumppanit ja ympäristön. Matkaopas hallitsee opastus- ja neuvontatilanteet sekä ryhmien johtamisen. Matkaopas markkinoi, myy ja hinnoittelee opastuspalveluja. Hän selviytyy palvelutilanteista kotimaisen kielen lisäksi ainakin yhdellä vieraalla kielellä.

Tutkinnon suorittaneet matkaoppaat voivat sijoittua esimerkiksi harrastuksen tai teeman mukaisiksi erikoisoppaiksi, kotimaan tai ulkomaan kohdeoppaiksi sekä matkanjohtajiksi.

Aikuisille suunnattu koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun myös työssäkäynnin ohella. Koulutus sisältää lähiopetusta, työssäoppimista, etäopintoja, oppimistehtäviä ja verkko-opintoja.

Opastuspalvelujen ammattitutkinnon tutkinnon perusteet on luettavissa tästä.

Ota yhteyttä

Kajaani
opinto-ohjaaja, Merja Kela
p. 044 797 4627, merja.kela(a)kao.fi

koulutuspäällikkö, Mari Karjalainen
p. 044 797 0491, mari.karjalainen(a)kao.fi

Kuusamo
opinto-ohjaaja, Anu Vartiainen
p. 044 497 5057, anu.vartiainen(a)kao.fi

koulutuspäällikkö, Jaana Pesonen
p. 044 497 5019, jaana.pesonen(a)kao.fi