Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

koulutusalat_kotityo ja puhdistuspalveluala

Yhdessä tekemällä

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opinnoissa valmentaudutaan työelämään monipuolisen koulutuksen kautta. Opiskelijat toimivat ohjaavien opettajien luotsaamina moniammatillisissa opiskeluryhmissä, joissa sekä koteihin ja julkiselle sektorille suuntautuvat alan perustutkinto- ja ammattitutkinto-opiskelijat työskentelevät yhdessä. Jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan oma henkilökohtainen opintopolku ja opiskelija opiskelee itselleen sopivimmalla tavalla omaohjaajansa tukemana.

Opiskelijat kartuttavat ammattitaitoaan sekä koululla että työelämässä projektien ja työssä oppimisen kautta, opiskelemalla perinteisesti luokassa tai verkossa. Projekteja toteutetaan aidoissa työkohteissa ja erilaisissa tapahtumissa. Projektien ja työssä oppimisen kautta opiskelijat pääsevät myös tekemään itseään tunnetuksi ja verkostoitumaan työelämän edustajien kanssa.

Tutkintojen perusteisiin pääset tutustumaan täällä:

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteet

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon perusteet

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

Viihtyisät ja nuorekkaat toimitilat

Opiskelutilat ovat Opintien kampuksella uudistetuissa ja viihtyisissä tiloissa. Opiskelijoiden oppimisympäristöinä toimivat perinteiset luokkatilat, studioluokka, pesula, opetuskeittiöt ja siivouskeskus. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää mm. itsenäiseen opiskeluun tarkoitettuja työpisteitä (Edutori, lukusali), ala-aulan vapaa-ajan aluetta ja kuntosalia.

Kohti omaa yritystä

Alan opintoja on mahdollisuus suunnata yritystoimintaan tähtääväksi. Alan opinnot, yrittäjyysopinnot ja opiskelun aikana luodut verkostot mahdollistavat sen, että koulutuksen jälkeen opiskelijalla on valmiudet ryhtyä alan yrittäjäksi.

Ota yhteyttä

Kajaani
opinto-ohjaaja, Merja Kela
p. 044 797 4627, merja.kela(a)kao.fi

koulutuspäällikkö, Mari Karjalainen
p. 044 797 0491, mari.karjalainen(a)kao.fi