Logistiikka-ala

koulutusalat_logistiikka

Logistiikka on materiaali-, raha- ja tietovirtojen hallintaa

Oletko?

  • Kiinnostunut käsillä tekemisestä?
  • Kiinnostunut ajamisesta ja ajoneuvon kunnossa pitämisestä?
  • Haluatko kehittää vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitojasi?
  • Yrittäjähenkinen?

Logistiikka -termiä käytetään yleisesti, kun puhutaan tavaroiden kuljetuksesta ja varastoinnista, ja nämä toiminnot ovatkin usein näkyvin osa organisaatioiden logistisia toimintoja. Logistiikan eri osa-alueita ovat muun muassa varastointi, toiminnanohjaus, kuljetukset, ostotoiminta, toimitusketjun hallinta, organisaatioiden toiminta sekä logistisen ketjun hallintaan liittyvä tietohallinto. Logistiikkaan kuuluu nykyään merkittävänä osana myös kierrätyslogistiikka.

Nykyään logistiikkakustannukset ovat huomattava osa suomalaisten yritysten liikevaihdosta ja sen vuoksi logistiikkaa pidetään yhtenä yritysten tärkeimpänä toimintona. Toimivalla logistiikalla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä ja kilpailuetuja ja siksi yritykset käyttävätkin usein logistiikkaan erikoistuneiden yritysten ja ihmisten tarjoamia palveluita.

Logistiikan opinnoissa opiskelija oppii oman erikoistumisalansa tiedot ja taidot. Lisäksi opiskellaan tarvittavat perusasiat tieto- ja pääomavirroista, jotta opiskelija ymmärtää oman toimintansa merkityksen koko logistisen ketjun toiminnalle. Opetuksessa korostetaan elinikäisen oppimisen merkitystä sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Kaikki logistiikka-alan opettajamme ovat käytännön työelämässä kannuksensa hankkineita alan rautaisia ammattilaisia. 

Yhteishaku

Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen tutkinnot

  • Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Autonkuljettajana kuljetat erilaisia autoja, kuten henkilö- ja kuorma-autoja. Opinnoissasi perehdyt logistiikkaan, ajoneuvojen käsittelyyn ja kuormaamiseen sekä ajoneuvojen huoltamiseen. Autonkuljettajana sinulla on BC-luokan ajokortti sekä ammatissa tarvittavat luvat. Autonkuljettajana kuljetat niin ajoneuvot kuin lastit määränpäähän joustavasti ja tehokkaasti. Voit työskennellä työntekijänä tai yrittäjänä kuljetusliikkeissä sekä liikelaitoksissa

Yhdistelmäajoneuvokuljettajana kuljetat niin täys- kuin puoliperävaunulla tavaroita kotimaan ja ulkomaiden liikenteessä. Opinnoissasi perehdyt ajoneuvojen käsittelyyn, kuljettamiseen, logistiikkaan ja ajoneuvojen huoltoon. Suoritat BCE-luokan ajokorttitutkinnon ja saat ammatissa tarvittavat luvat. Yhdistelmäajoneuvokuljettajana olet itsenäinen ja vastuullinen. Voit työskennellä kuljetusliikkeissä sekä eri työnantajien kuten teollisuuden, kaupan tai julkisen sektorin palveluksessa.

Alan opintoihin liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Lisätietoja OPH:n sivuilta.

Hae yhteishaun koulutuksiin osoitteessa opintopolku.fi

Jatkuva haku

  • Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
  • Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja
  • Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto
  • Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto

Alan opintoihin liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Lisätietoja OPH:n sivuilta.

Jatkuvan haun koulutustarjontaan voit tutustua tästä.

Ota yhteyttä!

Renne Sänisalmi, koulutuspäällikkö
p. 044 797 4512

Kainuun ammattiopisto
Opintie 3, Oppi 4
87100 Kajaani

Opintosihteerit- ja toimistot

Hakutoimisto