Sähköala

koulutusalat_sahkoala

 Sähköalan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, sähköistyksen, sähköasennusten korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon erilaisissa ammattitehtävissä. Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai jakeluverkkoja. Taloautomaatio, ohjelmoitavat logiikat ja taajuusmuuttajat sisältyvät nykyisin arkipäivän töihin perustöiden ohessa. Myös valaistus kehittyy ja sen myötä tulee muutoksia, ledit ovat valonlähteitä jo sangen monessa paikassa. Lisäksi erilaiset langattomat ohjaukset ovat tulleet jäädäkseen.

Haluatko opiskella ICT -alan huippuosaajaksi?

 • Kiinnostaako nykyaikainen tietokonetekniikka?
 • Kiinnostaako palvelinjärjestelmät?
 • Kiinnostaako tietoliikenteen verkkoratkaisut ja valokuituasennukset?
 • Kiinnostaako elektroniset laitteet?

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto odottaa sinua opiskelijaksi!

ICT-asentaja osaa tehdä tietokone- ja tietoliikennelaitteiden asennuksen, käyttöönoton, ohjelmoinnin, konfiguroinnin ja huollon. Lisäksi hän osaa elektroniikkalaitteiden testaus, huolto, korjaus- ja käyttöönottotehtäviä.

Yhteishaku

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Järjestämme opetussuunnitelmaperusteiseen tutkintoon valmistavaa koulutusta

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja

Erikoistuminen (valinta) tapahtuu 2-vuosikurssin keväällä eli kaksi lukuvuotta kahdella ryhmällä on sama lukujärjestys ja sitten tapahtuu valinta joko sähköasentajaksi tai automaatioasentajaksi.

Tieto- ja tietoliikennetekniikka

Järjestämme opetussuunnitelmaperusteiseen tutkintoon valmistavaa koulutusta

 • Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja

Suomi on menestynyt ICT-alalla erinomaisesti. Suomalaisia alan huipputuotteita ovat mm. matkapuhelimet ja erilaiset tietoliikennejärjestelmät. Opiskelu toteutetaan uusituissa ja nykyaikaisissa tiloissa uusin opetusvälinein. Opetuksessa käytetään myös englanninkielistä oppimateriaalia, koska monet työtehtävät edellyttävät.

Yhteishaun koulutuksiin haetaan osoitteessa opintopolku.fi

Jatkuva haku

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Järjestämme näyttötutkintoon valmistava koulutusta

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja

Tutkinnon pakolliset tutkinnon osat

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
 • Sähkö- ja automaatioasennukset
 • Sähkö- ja energiatekniikka.

Valinnainen tutkinnon osa

 • Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät

Sähköasentaja työskentelee rakennusten sähköistyksiä tekevässä urakointiliikkeessä, teollisuuslaitoksessa, verkkoyhtiössä tai kokemuksen kartuttua itsenäisenä yrittäjänä alalla.
Työtehtäviin kuuluu erilaisten sähkö-, automaatio-, tele-, ja LVI-järjestelmien asennus-, korjaus- ja huoltotyöt.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, automaatioasentaja

Tutkinnon pakolliset tutkinnon osat

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
 • Sähkö- ja automaatioasennukset
 • Kappaletavara-automaatio

Valinnainen tutkinnon osa

 • Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät

Automaatioasentaja työskentelee rakennusten kiinteistöautomaatiojärjestelmiä tekevässä urakointiliikkeessä, teollisuuslaitoksessa tai kokemuksen kartuttua itsenäisenä yrittäjänä alalla. Työtehtäviin kuuluu erilaisten sähkö-, automaatio-, tele- ja LVI-järjestelmien asennus-, korjaus ja huoltotyöt.

KAO:n aikuiskoulutuksen sähkötekniikan koulutuksen juuret ulottuvat vuosikymmenien päähän. Tiivis yhteistyö paikallisten yritysten kanssa antaa meille valmiudet tarjota koulutusta, joka valmistaa osaavia tekijöitä työelämän todellisiin tarpeisiin.

Koulutukset sisältävät lähi- ja verkko-opiskelua sekä työssäoppimista yhteensä noin 400 pv.
Lähiopetusta noin 40 %. Koulutus kestää noin 2 vuotta. Tutkinto suoritetaan valmistavan koulutuksen yhteydessä järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa. Koulutuksen alussa kaikille opiskelijoille tehdään opintojen henkilökohtaistaminen, jossa voidaan koulutuksen rakennetta muokata opiskelijan aikaisemman osaamisen perusteella ja siten vaikuttaa esim. suoritettavien lähipäivien määrään.

Tieto- ja tietoliikennetekniikka

Järjestämme näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ICT-asentaja

Tutkinto koostuu seuraavista osista:

 • elektroniikan ja ICT:n perustehtävät
 • tietokone- ja tietoliikenneasennukset
 • tietoliikennelaiteasennukset ja kaapelointi
 • palvelinjärjestelmät ja projektityöt

ICT-asentajana saat työskennellä monipuolisissa alan työtehtävissä. Tietokoneiden rakenteet ja komponentit tulevat sinulle tutuiksi, osaat asentaa käyttöjärjestelmät ja tarvittavat ohjelmat. Osaat korjata tietokoneen olipa se läppäri tai pöytätietokone tai vaikkapa MAC- tietokone. Verkkojen rakentamisen ja ylläpidon opit koulutuksen aikana. Osaat asentaa myös palvelinjärjestelmät sekä huoltaa ja ylläpitää niitä.

Lisäksi osaat tehdä elektroniikkalaitteiden testaus, huolto, korjaus- ja käyttöönottotehtäviä. Tämän lisäksi saat valmiudet sulautettujen järjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen sekä ohjelmointiin.

Koulutus sisältää lähi- ja verkko-opiskelua sekä työssäoppimista yhteensä 400 pv. Lähiopetusta noin 40 %. Koulutus kestää noin 2 vuotta. Tutkinto suoritetaan valmistavan koulutuksen yhteydessä järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa. Koulutus on mahdollista suorittaa myös työn ohessa. Koulutuksen alussa kaikille opiskelijoille tehdään opintojen henkilökohtaistaminen, jossa voidaan koulutuksen rakennetta muokata opiskelijan aikaisemman osaamisen perusteella ja siten vaikuttaa esim. suoritettavien lähipäivien määrään.

Tutustu jatkuvan haun koulutustarjontaan tästä.

Ota yhteyttä

Kajaani
Kainuun ammattiopisto, Vimpeli
Opintie 3, Oppi 6, 87100 Kajaani 
p. 044 279 0355 (tutkintovastaava)

Kuusamo
Apajatie 1
93600 Kuusamo 
p. 044 4975 001 (koulutusjohtaja)
p. 044 4975 019 (opinto-ohjaaja)

Opintosihteerit- ja toimistot

Hakutoimisto