Turvallisuusala

koulutusalat_turvallisuusala

Turvaa tulevaisuutesi

  • Haluaisitko toimia vartijana tai järjestyksenvalvojana?
  • Oletko kiinnostunut erilaisten yleisötapahtumien suunnittelusta ja niiden organisoinnista?
  • Toimitko esimiestehtävissä ja haluaisit kehittää osaamistasi?
  • Ovatko uhkaavat tai aggressiiviset asiakkaat haasteena omassa yrityksessäsi?

Turvallisuusala kouluttaa alalle osaajia aina vartijasta järjestyksenvalvojaan ja antaa valmiudet toimia esimiestehtävissä. Ala on monipuolinen ja haastaa jatkuvasti työntekijänsä. Muuttuva ala yhdistää erilaisia ammattitaidon osa-alueita ja kasvaa jatkuvasti.

Ala on haastavaa, mutta palkitsevaa!

Työelämä tarvitsee monitaitoisia ja asiakaspalveluhenkisiä työntekijöitä. Yhteistyöverkostomme tarjoaa laajat työssä oppimisen mahdollisuudet koulutuksen aikana ja työpaikkoja koulutuksen jälkeen. Suurin osa turvallisuusalaa opiskelleista ihmisistä työllistyy valtion, kuntien tai yritysten palvelukseen.

Meillä voit opiskella turvallisuusvalvojaksi, suorittaa vartijan ammattitutkinnon ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon.

Koulutuksia toteutetaan sekä opetussuunnitelmaperusteisena että näyttötutkintoon valmistavana koulutuksena.

Yhteishaku

  • Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

Opetussuunnitelmaperusteinen turvallisuusalan perustutkinto toteutetaan nuorille suunnattuna päiväkoulutuksena, jonka kesto on pääsääntöisesti noin kolme vuotta. Opiskelet mm. vartioimistoimintaa, uhkatilanteiden hallintaa ja turvajärjestelmien käyttöä sekä vartijan ja järjestyksenvalvojan peruskurssit. Opiskeluun sisältyy teoriaa, käytännön harjoituksia ja työharjoittelua.

Kainuun ammattiopiston turvallisuusala on mukana myös Vuokatin urheiluakatemian toiminnassa, jossa yhdistyy opiskelu ja huippu-urheilu oman lajin mukaan. Lajeina ovat jalkapallo, jääkiekko ja salibandy. Lisäksi opiskelu turvallisuusalalla on urheilu- ja liikuntapainotteista koko opiskelun ajan.

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on laaja-alaiset perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttaa itseäsi kaikilla turvasektorin aloilla.

Nuorisoasteen koulutukseen haetaan yhteishaulla osoitteessa opintopolku.fi

Jatkuva haku

Näyttötutkintoon valmistavat koulutukset toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa pääpaino on työssäoppimisessa ja opiskelu vaatii itseohjautuvuutta opiskelussa.

  • Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja
  • Vartijan ammattitutkinto
  • Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto toteutetaan myös näyttötutkintoon valmistavana koulutuksena. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on laaja-alaiset perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttaa itseäsi kaikilla turvasektorin aloilla.

Vartijan ammattitutkinto on tarkoitettu vartiointialalle jo alalla työskenteleville henkilöille ja koulutuksen tavoitteena on kehittää tai päivittää ammattitaitoa toimia vastuullisemmin ja turvallisemmin. Opiskelet mm. pelastustoimintaa, turvallisuustekniikkaa, piirivartiointia ja hälytystehtäviä.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto soveltuu yritysten sisäisissä turvallisuustehtävissä työskenteleville, vartioimisliikkeiden työnjohtotehtävissä toimiville ja esimiehille sekä turvallisuusalan yrittäjille. Opiskelet mm. turvallisuussuunnittelua, turvallisuuslainsäädäntöä ja turvallisuusjohtamista.

Osaamistasi voit kehittää monipuolisten lyhytkoulutusten kautta kuten sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti-, matkailualan turvallisuuspassi- ja voimankäytön kertauskoulutukset. Turvallisuusalan koulutukset koostuvat lakisääteisistä yksityisen turvallisuusalan koulutuksista kuten vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksista. Yrityksille tarjoamme asiakaslähtöisiä räätälöityjä turvallisuuskoulutuksia ja palveluja!

Tutustu jatkuvan haun koulutustarjontaan tästä.

Ennakoi ja varaudu – hanki turvallisuusalan osaamista nyt!

Työelämä tarvitsee monitaitoisia ja asiakaspalveluhenkisiä työntekijöitä. Osaamistasi voit kehittää monipuolisten lyhytkoulutusten kautta kuten sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti-, matkailualan turvallisuuspassi- ja voimankäytön kertauskoulutukset. Turvallisuusalan koulutukset koostuvat sekä lakisääteisistä yksityisen turvallisuusalan koulutuksista että yritysten henkilöstön omaehtoisista koulutuksista.

Yrityksille tarjoamme asiakaslähtöisesti räätälöityjä turvallisuuskoulutuksia ja -palveluja!

Ota yhteyttä!

Opintie 3, Oppi 7, 87100 Kajaani
p. 044 797 0764 (Tutkintovastaava)

Opintosihteerit- ja toimistot

Hakutoimisto