Turvallisuusala

koulutusalat_turvallisuusala

Turvaa tulevaisuutesi

  • Haluaisitko toimia vartijana tai järjestyksenvalvojana?
  • Oletko kiinnostunut erilaisten yleisötapahtumien suunnittelusta ja niiden organisoinnista?
  • Toimitko esimiestehtävissä ja haluaisit kehittää osaamistasi?
  • Ovatko uhkaavat tai aggressiiviset asiakkaat haasteena omassa yrityksessäsi?

Turvallisuusala kouluttaa alalle osaajia aina vartijasta järjestyksenvalvojaan ja antaa valmiudet toimia esimiestehtävissä. Ala on monipuolinen ja haastaa jatkuvasti työntekijänsä. Muuttuva ala yhdistää erilaisia ammattitaidon osa-alueita ja kasvaa jatkuvasti.

Ala on haastava, mutta palkitseva

Työelämä tarvitsee monitaitoisia ja asiakaspalveluhenkisiä työntekijöitä. Yhteistyöverkostomme tarjoaa laajat työssä oppimisen mahdollisuudet koulutuksen aikana ja työpaikkoja koulutuksen jälkeen. Suurin osa turvallisuusalaa opiskelleista ihmisistä työllistyy valtion, kuntien tai yritysten palvelukseen.

Työelämä tarvitsee monitaitoisia ja asiakaspalveluhenkisiä työntekijöitä. Osaamistasi voit kehittää monipuolisten lyhytkoulutusten kautta kuten sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti-, matkailualan turvallisuuspassi- ja voimankäytön kertauskoulutukset. Turvallisuusalan koulutukset koostuvat sekä lakisääteisistä yksityisen turvallisuusalan koulutuksista että yritysten henkilöstön omaehtoisista koulutuksista. 

Yhteishaku

  • Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

Opetussuunnitelmaperusteinen turvallisuusalan perustutkinto toteutetaan nuorille suunnattuna päiväkoulutuksena, jonka kesto on pääsääntöisesti noin kolme vuotta. Opiskelet mm. vartioimistoimintaa, uhkatilanteiden hallintaa ja turvajärjestelmien käyttöä sekä vartijan ja järjestyksenvalvojan peruskurssit. Opiskeluun sisältyy teoriaa, käytännön harjoituksia ja työharjoittelua.

Kainuun ammattiopiston turvallisuusala on mukana myös Vuokatin urheiluakatemian toiminnassa, jossa yhdistyy opiskelu ja huippu-urheilu oman lajin mukaan. Lisäksi opiskelu turvallisuusalalla on urheilu- ja liikuntapainotteista koko opiskelun ajan. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on laaja-alaiset perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttaa itseäsi kaikilla turvasektorin aloilla.

Yhteishaun koulutuksiin haetaan osoitteessa opintopolku.fi

Jatkuva haku

Jatkuvan haun koulutukset toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa pääpaino on työssäoppimisessa ja opiskelu vaatii itseohjautuvuutta opiskelussa.

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja koulutus toteutetaan myös näyttötutkintoon valmistavana koulutuksena. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on laaja-alaiset perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttaa itseäsi kaikilla turvasektorin aloilla.

Turvallisuusalan ammattitutkinto

Vartijan ammattitutkinto on tarkoitettu vartiointialalle jo alalla työskenteleville henkilöille ja koulutuksen tavoitteena on kehittää tai päivittää ammattitaitoa toimia vastuullisemmin ja turvallisemmin. Opiskelet mm. pelastustoimintaa, turvallisuustekniikkaa, piirivartiointia ja hälytystehtäviä.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto soveltuu yritysten sisäisissä turvallisuustehtävissä työskenteleville, vartioimisliikkeiden työnjohtotehtävissä toimiville ja esimiehille sekä turvallisuusalan yrittäjille. Opiskelet mm. turvallisuussuunnittelua, turvallisuuslainsäädäntöä ja turvallisuusjohtamista.

Tutustu koko jatkuvan haun koulutustarjontaan tästä.

Lyhytkoulutukset

Voit kehittää osaamistasi myös monipuolisten lyhytkoulutusten kautta kuten sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti-, matkailualan turvallisuuspassi- ja voimankäytön kertauskoulutukset. Turvallisuusalan koulutukset koostuvat lakisääteisistä yksityisen turvallisuusalan koulutuksista kuten vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksista. Yrityksille tarjoamme asiakaslähtöisiä räätälöityjä turvallisuuskoulutuksia ja palveluja!

Ota yhteyttä!

Kainuun ammattiopisto
Opintie 3, Oppi 7, 87100 Kajaani

Jori Kortetjärvi, koulutuspäällikkö
p. 044 715 9280

Opintosihteerit- ja toimistot
Hakutoimisto