VALMA-koulutus

koulutusalat_valma_2

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

VALMA on ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta. Valma-koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto.

VALMA -koulutus on suunnattu ensisijaisesti perusopetuksen päättäneille nuorille, mutta koulutukseen voivat osallistua myös aikuiset, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen koulutukseen siirtymiseksi. Aikuiskohderyhmiä voivat olla erityisesti maahanmuuttajat sekä alan vaihtajat tai uudelleen kouluttautuvat henkilöt, joiden opiskeluvalmiuksissa on puutteita. Koulutukseen tulevien maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kielitaidon tulisi olla suomen tai ruotsin kielessä kielitaidon tasojen kuvausasteikolla tasoa A2.2.

Opiskelija voi missä vaiheessa tahansa valmentavaa koulutusta siirtyä tutkintotavoitteiseen ammatilliseen koulutukseen, jos hänellä on riittävät valmiudet. Samoin opiskelija voi kesken valmentavaa koulutusta siirtyä oppisopimuskoulutukseen, jos hänellä katsotaan olevan riittävät valmiudet ja hän löytää sopivan oppisopimuspaikan.

Maahanmuuttajataustaisella hakijalla on oltava suomen kielen kielitaitovaatimus tasolla A2.2 ja voimassa oleva oleskelulupa. Oleskeluluvat löytyvät maahanmuuttoviraston sivuilta: www.migri.fi/oleskeluluvat.

Tutustu

VALMA koulutusesite (pdf)

Ennakkojaksolta oppisopimukseen (Youtube)

Oppisopimuskoulutus (KAO)

Hakeminen

Hakuaika on 23.5. – 25.7.2017. Hakulomake täytetään hakuaikana osoitteessa www.opintopolku.fi.

Nettihakemus tulee olla tallennettuna hakujärjestelmään viimeistään 25.7.2017 klo 15.00.

Lisätietoja 


Lisätietoa VALMA-koulutuksesta.

Helena Kahl, erityisopetuksen koordinaattori, tutkintovastaava
p. 044 294 4506
helena.kahl(at)kao.fi Maahanmuuttajat
Leena Halonen, opettaja
p. 044 797 0815 
leena.halonen(at)kao.fi

HAKUTOIMISTO
p. 044 777 3115
hakutoimisto(at)kao.fi