Hyppää sisältöön
Koulutukset

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Hakeutumisvaiheessa selvitetään, onko tutkinto hakijalle soveltuva. Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin.

Tavoite ja sisältö

Koulutuksen suorittanut saa valmiudet toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä ohjaajana ja kasvattajana. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä ja edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun henkilöstön kanssa. Hän tunnistaa ja ohjaa tukea tarvitsevien oppimista ja toimintakykyä ja kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti myös aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Toteutus ja kesto

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutus on mahdollista aloittaa tutkinnon osittain. Hae koulutukseen 31.8.2021 mennessä, jos tavoitteesi on aloittaa opinnot syyskuussa 2021.

Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Opiskelumaksu on 100 euroa/tutkinto. Oppisopimusopiskelijoilla opiskelumaksua ei peritä.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Karjalainen Soili

  opettaja

  Toimipaikka

  Kasvatus- ja ohjausala

  Sosiaali- ja terveysala

  Kasvatus- ja ohjausala

  Sosiaali- ja terveysala

 • Jokelainen Minna

  opinto-ohjaaja

  Toimipaikka

  Kasvatus- ja ohjausala

  Opinto-ohjaus

  Kasvatus- ja ohjausala

  Opinto-ohjaus

 • Kysy koulutuksesta