Hyppää sisältöön
Koulutukset

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, tukea tarvitsevien ohjaaminen

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Kasvatus- ja ohjausalalla toimivat, alalle soveltuvan perustutkinnon suorittaneet alan ammattilaiset.

Hakeutumisvaiheessa selvitetään, onko tutkinto hakijalle soveltuva. Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijalla on tiedonantovelvollisuus opiskelijaksi ottamisen yhteydessä. Opiskelijaksi hakeutuvan on toimitettava oppilaitokselle tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Tiedon salaaminen voi olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.

Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin.

Tavoite ja sisältö

Tutkinnon osan opinnoissa perehdyt eri-ikäisien ohjattavien tuen tarpeisiin ja opit käyttämään erilaisia menetelmiä ja välineitä tukea tarvitsevan asiakkaan ohjauksessa. Opinnoissa tutustutaan puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin (AAC), tukiviittomat tulevat myös tutuiksi. Syvennät osaamistasi ohjattavan vahvuuksien tukemisessa sekä perehdyt varhaiseen tukemiseen ja puheeksi ottamiseen.

Vuokatin lähipäivien aikana opetellaan soveltavan liikunnan menetelmien käyttöä tuen tarpeisen asiakkaan ohjaustyössä.

Toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, opintoihin kuuluu lähiopiskelua, työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä näyttö.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet samalla hakulomakkeella, kuin muihinkin koulutuksiimme jatkuvassa haussa. Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Esitteet ja linkit

Lisätietoa koulutuksesta

 • Ylitalo Heli

  opettaja

  Toimipaikka

  Sosiaali- ja terveysala

  Sosiaali- ja terveysala

 • Haverinen Päivi

  opinto-ohjaaja

  Toimipaikka

  Kasvatus- ja ohjausala

  Liikunta-ala

  Sosiaali- ja terveysala

  Kasvatus- ja ohjausala

  Liikunta-ala

  Sosiaali- ja terveysala

 • Kysy koulutuksesta