Hyppää sisältöön
Koulutukset

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu alan esimiestehtävissä työskenteleville tai sellaisiin hakeutuville. Hakijalle on eduksi suoritettu alan perus- tai ammattitutkinto. Alan työkokemus huomioidaan koulutukseen valinnassa. Koulutukseen osallistuminen edellyttää sinulta hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan perustutkintoa ja noin viiden vuoden työkokemusta. Myös pitkä alan työkokemus katsotaan eduksi.

Tavoite ja sisältö

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto koulutuksesta saat valmiuksia toimia työnjohtotason tehtävissä, vuoroesimiehenä tai pienen yksikön esimiehenä.

Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen ammattitaidossa on keskeistä, että pystyt organisoimaan, ohjaamaan ja valvomaan toimintaa erilaisissa hotelli- ja ravintola-alan yrityksissä tai suurtalousalan organisaatioissa. Esimiehenä sinun täytyy tuntea toimintaympäristönsä tuotanto- ja/tai palveluprosessi ja pystyä seuraamaan alansa kehitystä. Alan esimiestehtävissä sinun tulee osata tulkita ja noudattaa alaa koskevaa lainsäädäntöä ja sopimuksia sekä tuntea keskeiset lupahakemusmenettelyt.

Toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opetusta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista esimiestehtävissä yhdistelemällä. Voit suorittaa tietopuoliset opinnot ajasta ja paikasta riippumatta ja korvata osallistumisen lähiopetukseen itsenäisillä oppimistehtävillä. Tutkinto on mahdollista suorittaa monimuoto-opiskeluna tai oppisopimuskoulutuksena.

Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Opiskelumaksu on 100 €. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalta ei peritä opiskelumaksua.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Help Satu

  opettaja

  Ravitsemisala

  Ravitsemisala

 • Kysy koulutuksesta