Hyppää sisältöön
Koulutukset

Puutarha-alan ammattitutkinto, golfkentänhoitaja

Ammattinimike: golfkentänhoitaja

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu golf-alasta ja golfkentän hoidosta kiinnostuneille. Hakijalla tulee olla hyvä fyysinen terveydentila ja pohjakoulutuksena peruskoulun tai vastaava oppimäärä.

Golfkentänhoidossa työskentelevät voivat päivittää ja syventää ammattitaitoaan koulutuksen avulla, laajentamalla osaamistaan valinnaisilla tutkinnon osilla koneiden ja laitteiden huoltoon tai metsäalueiden ylläpitoon ja uudistamiseen. Valinnaisena tutkinnonosana on valittavana myös tiimin vetäjänä toimiminen, joka soveltuu apulaiskettämestarin tehtävissä työskenteleville tai golfkentänhoitajille, jotka haluavat kyseiseen tehtävään valmiuksia.

Tavoite ja sisältö

Opintoihin sisältyy mm.:

 • Golfkentän nurmialueiden hoitaminen
 • Golfkentän pelikunnosta huolehtiminen
 • Golfkentän rakentamiskohteessa työskenteleminen.

Toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Valtaosa opiskelusta toteutetaan verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Koulutukseen sisältyy noin 40 päivää lähiopetusta, josta suurin osa toteutetaan verkkoyhteyden kautta. Voit osallistua luennolle tai pyytää luennosta nauhoitteen. Oppilaitoksella tapahtuvaa lähiopetusta on viikon jaksoissa noin 3-4 kertaa opintojen aikana.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Opiskelumaksu on 400 €. Maksun voi suorittaa erissä koulutuksen edetessä.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Hotti Pirjo

  opettaja

  Toimipaikka

  Luonto- ja ympäristöala

  Luonto- ja ympäristöala

 • Kysy koulutuksesta