Hyppää sisältöön
Koulutukset

Puutarha-alan erikoisammattitutkinto, golfkenttämestari

Ammattinimike: golfkenttämestari

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus sopii henkilöille, joilla on golfkentänhoidosta kokemusta vähintään kolme kautta, apulaiskenttämestarin toimenkuva, golfkenttämestarina työskenteleville ja ammattiin aikoville. Fyysisen terveyden tulee olla ammattiin soveltuva. Etusijalla hakijoista ovat golfkenttämestarin tai golfkentänhoidon ammateissa työskentelevät ja golfkentänhoitajan ammattitutkinnon tai vastaavan suorittaneet henkilöt.

Tavoite ja sisältö

Koulutuksen avulla voit oppia uutta, vahvistaa ja syventää osaamistasi esimiestyössä ja päivittää tietojasi ja taitojasi. Koulutus soveltuu sekä golfkenttämestarin työssä oleville, että ammattiin aikoville henkilöille. Tutkinto ja koulutus soveltuvat työn ohessa suoritettaviksi, sillä opiskelu toteutetaan monimuotona ja se on suurelta osin ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua.

Voit valita tarpeidesi mukaan myös tutkinnon osan esim. kiinteistön huollosta. Voit myös syventää osaamistasi kentän rakentamisen ja peruskorjauksen osalta.

Toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan työssäoppimispainotteisena monimuotokoulutuksena, jonka lähiopetuksista suuri osa järjestetään verkkokoulutuksena, jolloin opiskelija voi joustavasti opiskella kotipaikkakunnallaan.

Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Arvioinnissa testataan onko sinulla riittävät valmiudet suomen kielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet samalla hakulomakkeella, kuin muihinkin koulutuksiimme jatkuvassa haussa. Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Opiskelumaksu on 700 € / koko tutkinto tai 200 € / tutkinnon osa. Maksu sisältää koulutuksen materiaalit sekä osan mahdollisesti ulkomaille suuntautuvasta opintomatkasta.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Hotti Pirjo

  opettaja

  Toimipaikka

  Luonto- ja ympäristöala

  Luonto- ja ympäristöala

 • Kemppainen Tanja

  opintosihteeri

  Toimipaikka

  Haku- ja opintotoimisto

  Opiskelijapalvelut

  Haku- ja opintotoimisto

  Opiskelijapalvelut

 • Kysy koulutuksesta