Hyppää sisältöön
Koulutukset

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta -täydennyskoulutus 1.9.2022-14.5.2023

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu sinulle, joka haluat hyödyntää koira-avusteisuutta työssäsi tai suunnittelet esimerkiksi alan yrittäjyyttä. Koulutuksen kautta saat valmiudet toimia sosiaalipedagogisen koiratoiminnan ohjaajana. Koulutuksen sisällöt tukevat myös opiskelijan henkilökohtaista kasvua, vahvistaen opiskelijan itsetuntemusta sekä luottamusta itseensä ja koiraan työparina.

Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa koira on ryhmän jäsen ja omistajan työpari. Luovat menetelmät ja elämyksellisyys ovat keskeisiä toimintatapoja. Yleisiä työteemoja ovat esimerkiksi lapsen itsetunnon kohottaminen ja onnistumisen kokemukset, itsesäätely, läsnäolo– ja tunnetaidot sekä erilaiset vuorovaikutustaidot.

Koulutus antaa valmiuksia toimia ammatillisena ryhmänohjaajana koiransa kanssa. Tavoitteellisen työn tuloksena ryhmänjäsenet löytävät uusia voimavaroja ja elämyksiä sekä kehittävät arkitaitojaan: itsetuntemusta, toisten huomioonottamista, onnistumisen kokemuksia, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä uusia ihmissuhteita

Koulutus vie osallistujat koira-avusteisen ohjaajuuden ja arvostavan kohtaamisen ytimeen. Koulutuksessa pohditaan toiminnallisin ja luovin menetelmin ohjauksen erityispiirteitä ja haasteita.

Hakijalta edellytämme valmiutta itsetutkiskeluun sekä kykyä työskennellä niin yksin kuin ryhmässä. Hakijalla voi olla toimintaan soveltuva oma koira tai mahdollisesti lähipiirin koira, jonka kanssa toimintaa harjoittaa, ei kuitenkaan edellytetä omaa koiraa.

Tavoite ja sisältö

Sosiaalipedagoginen koiratoiminta -koulutuksessa saat valmiuksia tukea koiran kanssa työparina yksilön sosiaalista kasvua ja toimijuutta ohjatun luovan ryhmätoiminnan keinoin. Sosiaalipedagogisessa koiratoiminnassa koiran ominaisuuksia hyödynnetään itsetuntemuksen lisäämiseen, vuorovaikutustaitojen parantamiseen sekä yksilön toimijuuden vahvistamiseen. Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan kohderyhmät kuten myös työympäristöt ovat moninaiset, esimerkiksi varhaiskasvatus, nuorisopalvelut, perhe- ja sosiaalityö, mielenterveys- ja päihdetyö, lastensuojelu, seurakunnat, koulut, kuntoutus- sekä hoivakodit. Koulutuksen laajuus 25op.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 19.08.2022.

Opiskelu käynnistyy 1.9.2022 alkaen ennakkotehtävien tekemisellä, johon sisältyy mm. orientoivaa lähdekirjallisuuden lukemista ja videotallenteiden katselemista. Tehtävien tekemisen myötä laaditaan kullekin opiskelijalle yksilöllinen HOPS.

Lähijaksoviikonloput klo 10-16.00

24.-25.9.2022 Minä ja koirani – oman harjoituksen ja oppimiskäsityksen merkitys
10.-11.12.2022 Ohjaajana toimimisen perustiedot ja -taidot
25.-26.2.2023 Tavoitteellinen työote ja laatu
13.-14.5.2023 Kohde- ja sidosryhmäosaaminen, verkostot ja jatkopolut

Lähijaksoihin kuuluvat yksittäiset lähipäivät toteutetaan:
12.11.2022 Koirakkofoorumi (kokopäivän tapahtuma)
29.4.2023 Metsätuokiopäivä (puolenpäivän tapahtuma).

Täydennyskoulutukseen kuuluu myös koirakoiden soveltuvuuskartoitus pe 12.5.2023.

Toteutus

Koulutus järjestetään Kainuun ammattiopiston Seppälän toimipisteessä, Kirkkoahontie 115, 87910 Kajaani, päärakennus luokka 2 tai muu etukäteen ilmoitettu paikka.

Majoitusta voi kysyä Kainuun ammattiopiston Seppälän asuntolaohjaajalta: Fatima Selimi, p. 044 526 6787, fatima.selimi@kao.fi

Täydennyskoulutus liittyy KantriKestävä: Uusia, kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia ruokaketjusta ja luonnosta –hankkeen valmennustarjontaan. Sosiaalipedagoginen koiratoiminta täydennyskoulutus toteutetaan ensimmäistä kertaa Kainuussa!

Koulutuksen kustannukset

Koulutuksen hinta on 1850 € / hlö (alv 0%) kainuulaisille opiskelijoille. Kainuun ulkopuolelta tuleville opiskelijoille hinta on hieman korkeampi, 2050€ / hlö (alv0%). Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä kuitenkin niin, että kainuulaiset ovat etusijalla. Täytäthän huolellisesti kaikki tiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Tarvitsemme sosiaaliturvatunnuksen loppuosan yksityishenkilöiltä sekä y-tunnuksen yrityksiltä laskutusta varten. Koulutus voidaan laskuttaa enintään neljässä erässä sopimuksen mukaan.

Koulutuksen hinta sisältää jaettavan koulutusaineiston. KantriKestävä-hanke tarjoaa kahvit lähipäivissä.

Kouluttajat

Helena Prepula, kouluttaja

Businessmaailmasta (KTM, BBA) kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin pariin kouluttautunut tukiohjaaja (SMS), sosiaalipedagogisen hevos- ja koiratoiminnan sekä joogan ohjaaja (SJL). Helena on yrittäjä Sosiaalipedagogisen koiratoiminnan –koulutuskonseptin takana ja hän sekä kouluttaa Sosped Koira –koulutuksessa että kehittää ja toteuttaa Suomen Hoivakoira -yrityksensä kautta muita koulutus- ja hyvinvointipalveluita.

 

Mirva Heikkinen, kouluttaja, yhteisöpedagogi, sosiaalipedagoginen koiratoiminta ohjaaja

 

Johanna Masalin, kurssisihteeri, sosionomi, sosiaalipedagoginen koiratoiminta ohjaaja

 

https://www.sospedkoira.fi/
https://www.hoivakoira.fi/

  • Kotilainen Heidi

    projektipäällikkö

    Toimipaikka

    Luonto- ja ympäristöala

    Luonto- ja ympäristöala