Hyppää sisältöön
Koulutukset

Taideteollisuusalan ammattitutkinto, sisustaja

Ammattinimike: sisustaja

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Taideteollisuusalan ammattitutkinto on suunnattu henkilöille, joilla on alan perustutkinto tai vastaava sisustusalalle soveltuva koulutus tai vähintään 3 vuoden työkokemus tai sitä vastaava osaaminen alalta.

Tavoite ja sisältö

Taideteollisuusalan ammattitutkinto sisältää suunnitteluosaamisen, sisustusten toteuttamiseen sekä asiakaspalveluun liittyviä keskeisiä tiedollisia ja taidollisia opintoja.

Taideteollisuusalan ammattitutkinnon suoritettuasi hallitset vaativan työnkuvan mukaisen ammattitaidon työskentelemällä yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai toimimalla työntekijänä tai esimiestehtävissä toisen palveluksessa tai teollisuudessa. Yritystoiminnassa korostuu vastuullisuus, verkostot ja työhyvinvointi sekä jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen.

Toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan pääasiassa oppisopimuskoulutuksena, mutta se on mahdollista suorittaa myös koulutussopimuksella. Opiskelu edellyttää tutkintoon soveltuvaa alan työpaikkaa. Opiskelija hankkii työpaikan itse.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa koulutuksesta

 • Lackman-Korhonen Paula

  opettaja

  Toimipaikka

  Pintakäsittelyala

  Pintakäsittelyala

 • Kysy koulutuksesta