Hyppää sisältöön
Koulutukset

Vammaisalan ammattitutkinto, kehitysvamma-alan ohjaaja

Ammattinimike: kehitysvamma-alan ohjaaja

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on tarkoitettu henkilölle, jolla on aikaisempi soveltuva perustutkinto ja työkokemusta alalta vähintään yhden vuoden verran.

Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin.

Tavoite ja sisältö

Kehitysvamma-alan ohjaajana (AT) voit työskennellä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Koulutuksesta saat valmiudet arvioida ja kehittää toimintaasi kehitysvamma-alalla. Syvennät osaamistasi kehitysvammaisuudesta. Osaat työskennellä yksilökeskeisesti ja mahdollistat vammaisen henkilön omat valinnat ja päätöksenteon.

Vammaisalan ammattitutkinto korvaa 1.8.2021 aiemman kehitysvamma-alan ammattitutkinnon.

Toteutus ja kesto

Mahdollisuus suorittaa koko vammaisalan ammattitutkinto tai tutkinnon osia.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Kielitestin osa-alueet ovat kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet samalla hakulomakkeella, kuin muihinkin koulutuksiimme jatkuvassa haussa. Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

  Katso lisätietoa hakemisesta

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutus alkaa kolme kertaa vuodessa kunkin tutkinnon osan alussa.

Hae 24.11.2023 mennessä, jos tavoitteesi on aloittaa opinnot 16.1.2024.

Koulutus on maksutonta. Opiskelija vastaa mahdollisten oppimateriaalien hankkimisesta.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Vartio Joonas

  opettaja

  Toimipaikka

  Sosiaali- ja terveysala

  Sosiaali- ja terveysala

 • Haverinen Päivi

  opinto-ohjaaja

  Toimipaikka

  Kasvatus- ja ohjausala

  Liikunta-ala

  Opinto-ohjaus

  Kasvatus- ja ohjausala

  Liikunta-ala

  Opinto-ohjaus

 • Kysy koulutuksesta