Hyppää sisältöön
Koulutukset

Vammaisalan ammattitutkinto, kehitysvamma-alan ohjaaja

Ammattinimike: kehitysvamma-alan ohjaaja

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on tarkoitettu henkilölle, jolla on aikaisempi soveltuva perustutkinto ja työkokemusta alalta vähintään yhden vuoden verran.

 

Koulutukseen on terveydellisiä vaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin.

Tavoite ja sisältö

Koulutuksesta saat valmiudet arvioida ja kehittää toimintaasi kehitysvamma-alalla. Osaat ottaa huomioon erilaiset perherakenteet, tukea perheitä vanhemmuudessa sekä toimia moniammatillisissa verkostoissa. Osaat oottaa työssään huomioon taiteen ja kulttuurin merkityksen ja käyttää asiakaslähtöisesti sosiokulttuurisia työmenetelmiä.

 

Kehitysvamma-alan ohjaajana voit työskennellä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Toteutus ja kesto

Mahdollisuus suorittaa koko vammaisalan ammattitutkinto tai tutkinnon osia.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Esitteet ja linkit

Lisätiedot

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutus alkaa kolme kertaa vuodessa kunkin tutkinnon osan alussa.

 

Opiskelumaksu on 100 euroa/tutkinto. Oppisopimusopiskelijoilla opiskelumaksua ei peritä.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Ylitalo Heli

  opettaja

  Toimipaikka

  Sosiaali- ja terveysala

  Sosiaali- ja terveysala

 • Kysy koulutuksesta