Hyppää sisältöön
Koulutukset

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala

Ammattinimike: saattohoitaja

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus sopii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilölle, joka toimii hoitotyössä ja kohtaa palliatiivista hoitoa sekä saattohoitoa tarvitsevia asiakkaita sekä heidän läheisiään.

Tavoite ja sisältö

Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan suorittanut saattohoitaja osaa toteuttaa palliatiivista hoitotyötä sekä kohdata palliatiivista hoitoa tarvitsevan ja kuolevan ihmisen sekä hänen läheisensä.

Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala koostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (120 osp):

 • Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
 • Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp

sekä valinnaisista tutkinnon osista (valitaan 60 osp):

 • Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
 • Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp (syksyllä)
 • Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen, 30 osp (verkko-opinnot)

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (= HOKS).

Osaamisalan suorittanut osaa keskustella kuolevan elämästä ja tukea surun eri vaiheissa hoidettavaa ja hänen läheisiään. Hän osaa arvioida voimavarojaan sekä toimintaansa saattohoitajana. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä ikääntyneille ihmisille suunnattujen palveluiden piirissä sekä kolmannella sektorilla, yrityksissä ja muilla palvelualoilla, joissa kohdataan ikääntyneitä ihmisiä.

Toteutus ja kesto

Koulutus toteutetaan lähiopintoina, joihin on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Opintoihin sisältyy lisäksi itsenäistä työskentelyä, verkko-opiskelua, omassa työssä oppimista sekä omaan työhön liittyvän kehittämistyön tekeminen.

 • Palliatiivinen hoitotyö  aloitus 24.8.2021
  • Haku päättyy 3.8.2021. Koulutus alkaa 24.8.2021.
  • Lähiopiskelupäivät: 24.8., 25.8., 21.9., 26.10., 23.11., 14.12., 15.12.
 • Saattohoitotyö aloitus 18.1.2022
  • Haku päättyy 6.12.2021. Koulutus alkaa 18.1.2022.
 • Palliatiivinen hoitotyö aloitus 23.8.2022
  • Haku päättyy 7.8.2022. Koulutus alkaa 23.8.2022.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Huomioi hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia.

  Tutustu hakemasi koulutuksen terveydentila ja toimintakykyvaatimuksiin.

  Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan haastatteluun tai tietyillä aloilla pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Mikäli äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan kielitaidon arviointiin. Arvioinnissa testataan onko sinulla riittävät valmiudet suomen kielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset.

  Oppisopimuskoulutus

  Oppisopimuskoulutukseen haet samalla hakulomakkeella, kuin muihinkin koulutuksiimme jatkuvassa haussa. Jos et löydä sopivaa tutkintoa koulutustarjonnastamme, voit hakea suorittamaan jonkin muun tutkinnon. Hae suorittamaan jokin muu tutkinto oppisopimuksella.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Esitteet ja linkit

Lisätietoa koulutuksesta

 • Karjalainen Maarit

  opettaja

  Toimipaikka

  Sosiaali- ja terveysala

  Sosiaali- ja terveysala

 • Kysy koulutuksesta