Hyppää sisältöön
Koulutukset

Yrittäjän ammattitutkinto

Kohderyhmä ja pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu jo aikaisemmin aloitettua liiketoimintaa kehittäville yrittäjille.

Tavoite ja sisältö

Opintojen tavoitteena on vahvistaa yrittäjän osaamista ja mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaansa. Keskeisiä teemoja ovat yrittäjävalmiuksien kehittäminen, yrityksen nykytilan arviointi ja liiketoiminnan suunnitteluosaamisen vahvistaminen. Opinnoissa voidaan keskittyä johtamisen ja henkilöstöhallinnon, myynnin ja markkinoinnin, sähköisen liiketoiminnan ja verkkokaupan tai taloushallinnon kehittämiseen.

Toimintaympäristön nopea muutos vaatii yrittäjiltä innovatiivisuutta, sopeutumiskykyä ja uudistumista. Uusi tilanne pakottaa yritykset toimimaan epävarmuudessa. Koulutus tarjoaa työkaluja nykytilanteen tunnistamiseen, tulevaisuuteen sopeutumiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen yhdessä muiden yrittäjien ja valmentajien kanssa. Saat lähiopintojen lisäksi henkilökohtaista sparrausta valitsemiesi tutkinnon osien suorittamisessa.

Kaikille osallistujille yhteinen opintojakso:

 • Muuttuvan toimintaympäristön haasteet, yritystoiminnan nykytila ja kehittämiskohteet (3 pv)

Osallistuja valitsee kaksi opintojaksoa seuraavista vaihtoehdoista:

 • Liiketoiminnan ja henkilöstön johtaminen (3 pv)
 • Myynti ja markkinointi (3 pv)
 • Yrityksen tunnusluvut ja talouden seuranta (3 pv)
 • Sähköinen liiketoiminta ja verkkokauppa (3 pv)
 • Tuotteistaminen ja palvelujen kehittäminen (3 pv)

Opintoihin voi sisällyttää myös osan tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Toteutus ja kesto

Koulutus koostuu yrityksessä tapahtuvasta oppimisesta, lähiopetuspäivistä (10 pv), henkilökohtaisesta valmennuksesta sekä etätehtävistä.

Koulutuspäivät toteutetaan lähiopetuksena Kajaanissa ja niihin on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin verkkokoulutuksena. Opinnot kestävät noin vuoden ja ne toimivat tutkintokoulutuksena yrittäjän ammattitutkintoon.

Koulutus on osallistujille maksuton.

Hakuohjeet

 • Jatkuva haku on kaikille avoin hakuväylä ammatilliseen koulutukseen.

  Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Jatkuvassa haussa voit hakea suorittamaan perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.

  Opintojen alkaminen ja kesto

  Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

  Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

  Terveydelliset vaatimukset

  Osa ammatillisista koulutuksista kuuluu SORA-lainsäädännön alaisuuteen. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä kielitaidon arviointi

  Ennen opintojen aloittamista hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun tai pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Mikäli äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin.

  Ammattitutkintostipendi 

  Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivuilta.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Karhu Auli

  opinto-ohjaaja

  Toimipaikka

  Hius- ja kauneudenhoitoala

  Liiketoiminnan ala

  Musiikkiala

  Opinto-ohjaus

  Hius- ja kauneudenhoitoala

  Liiketoiminnan ala

  Musiikkiala

  Opinto-ohjaus

 • Rönty Antti

  opettaja

  Toimipaikka

  Liiketoiminnan ala

  Liiketoiminnan ala

 • Kysy koulutuksesta