Merkonomiksi korona-aikana, tutkinnon jälkeen suoraan töihin

Kainuun ammattiopistolla on ollut poikkeuksellinen kevät, kuten koko maailmassa. Kaikesta huolimatta, opiskelijoita on valmistunut eri aloilta ja valmistuu lähes päivittäin eri tutkintoihin. Mari Lievonen, uunituore Merkonomi, on yksi heistä. Hän työllistyi välittömästi tutkinnon saatuaan oppisopimuspaikkaansa.

Mari Lievonen aloitti liiketoiminnan perustutkinnon opinnot 23.1.19 oppisopimuskoulutuksena. Taustalla olleet sosiaali- ja terveysalan opinnot nopeuttivat uutta tavoitetta, liiketoiminnan perustutkintoa. Ammatillisessa koulutuksessa henkilökohtaistaminen on keskeisintä kaikille opiskelijoille ja näin Marinkin tavoiteaikataulu oli henkilökohtainen. Osaamista tunnistettiin ja tunnustettiin edellisestä tutkinnosta yhden valinnaisen tutkinnonosan ja yhteisten tutkinnon osien osalta. Opinnot sujuivat hyvin ja Mari osasi hyvin peilata tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset omaan työhönsä, oppisopimuspaikkaansa. Kaikki näytöt suoritetiin työpaikalla ja aidoissa työtehtävissä, koronasta huolimatta, omaohjaaja, opettaja Tarja Huovinen kertoo. Jatkuvan haun kautta opinnot voivat alkaa ympäri vuoden ja opintojen kesto voi vaihdella paljonkin riippuen aiemmasta koulutuksesta ja osaamisesta, sekä opintojen tavoitteista.

Mari Lievosen kokemuksia opinnoista

Opintoni sujuivat hyvin. Sain itse valita ammatilliset valinnaiset aineet ajatellen omaa työtäni ja mitä työtä haluaisin tulevaisuudessa tehdä työkseni. Lähipäivät olivat säännöllisesti ripotellen. Eli minkäänlaista kiirettä ei opiskelujen aikana tullut. Etätehtäviä ei myöskään ollut liikaa, eikä niiden tekemiseen mennyt kohtuuttomasti aikaa.

 Suoritin liiketoiminnan perustutkinnon, merkonomi ja suuntauduin valinnoillani taloushallinnon tehtäviin. Valinnaisena minulla oli talouspalveluiden perusteet, laskutus ja reskontra, palkanlaskenta sekä henkilöstön tukipalvelut.

Opiskelin oppisopimuksella Kajaanin Työvoimayhdistys Ry:ssä. Olin Kajaanin Työvoimayhdistyksessä toimiston puolella töissä, jossa sain suoritettua kaikkiin tutkinnon osiin liittyvät näytöt. Opiskelujen ohella minulle jäi hyvin aikaa myös perehtyä työkoordinaattorin työtehtäviin.

Vaikuttiko korona valmistumiseeni? Eipä juuri. Periaatteessa olisin voinut valmistua kuukauden aiemmin, mutta se oli niin lyhyt aika, että en kokenut viivästyksen haittaavan. Lähinnä näyttöjen arvioinnit vain siirtyivät. Yhden lähiopetuspäivän opiskelin etänä Teams ohjelman kautta. Mielestäni tämä oli yhtä hyvä, jos ei jopa parempikin vaihtoehto opiskelulle. Opiskelija pystyy sen kautta hyvin opiskelemaan pidemmänkin matkan päästä ja pääsee näin oppitunnille. Näyttöjen arviointikeskustelut tehtiin myös etänä Teamsin kautta. Mielestäni tämä ei tuottanut sen enempää hankaluutta kuin kasvokkain käydyt keskustelut.

Jatkan opintojen jälkeen Kajaanin Työvoimayhdistyksessä työkoordinaattorin työtehtävissä ja haaveena olisi jossain vaiheessa lähteä jatkamaan opintoja ammattikorkean puolelle.

Mari suoritti tutkinnon monimuotokoulutuksena, oppisopimuksella. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että lähipäiviä oli n. 2-4 päivää kuukaudessa ja muutoin osaamista hankittiin aidoissa työtehtävissä työpaikalla. Oppisopimuskoulutus ja monimuotokoulutus on nostanut suosiotaan paljon viime aikoina ja näkisin, että poikkeustilasta johtuen vastaavalle koulutusmuodolle on kysyntää jatkossakin. Tilanteet ihmisillä ovat voineet muuttua ja yksi mahdollisuus on kouluttautua nopeasti uudelleen, kenties eri tehtäviin, eri ammattiin mitä aiemmin on tehnyt. Näin kävi em. Marin tapauksessa, toteaa koulutusjohtaja Urpo Kovalainen.
Seuraava taloushallinnon tehtäviin suuntautuva merkonomikoulutus alkaa heti elokuussa, monimuotokoulutuksena. Koulutuksen lähipäivät pidetään uusissa tiloissa Vuorikadun kampuksella tai mahdollisesti etänä, riippuen poikkeustilan ohjeistuksista syksyn osalta. Koulutus aloitetaan, joka tapauksessa. Merkonomi -tukinnon voi suorittaa omaehtoisena tai oppisopimuskoulutuksena. Koulutukseen voi hakea jatkuvan haun kautta täällä.

 

Lisätietoja:

Urpo Kovalainen
koulutusjohtaja
+358 44 797 0847
urpo.kovalainen@kao.fi