Opiskelijapalvelut

Kaikilla oppilaitoksessa työskentelevillä on vastuu opiskelijan hyvinvoinnin toteutumisesta ja sitä toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Opiskelijan hyvinvointipalvelujen tavoitteena on tukea sinua kohti ammatillisuutta sekä oman elämäsi tasapainoista hallintaa. Sen keskeinen lähtökohta olet sinä opiskelijana, sinun ja muiden työ- ja opiskelurauha ja se, että otat vastuun omasta elämästäsi. Opiskelijan hyvinvointipalvelujen keskeisiä henkilöitä ovat kuraattorit ja terveydenhoitajat, jotka osallistuvat toimipaikkasi opiskelijahuoltoryhmän toimintaan.

Hyvinvoinnin tukemiseen liittyvät asiat löytyvät tämän osion sivuilta.