Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksella tuemme ja ohjaamme sinua koulutuksen aikana hakeutumisvaiheesta valmistumiseen saakka sekä neuvomme valmistumisen jälkeisissä uravalinnoissa. Ammatillisia opintoja suoritetaan työelämälähtöisesti. Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma henkilökohtaisen opiskelun kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka toteutumista seurataan ja tuetaan koko opintojen ajan. Autamme sinua suunnittelemaan ja seuraamaan opintojasi sekä ottamaan vastuun niistä. Saat ohjausta opintoihin liittyvissä valinta- ja ongelmatilanteissa sekä ammatillisessa suuntautumisessa. Tuemme sinua opintojen aikana myös henkilökohtaisessa kasvussa ja kehityksessä. Opinto-ohjaajat ja kuraattorit ohjaavat ja tukevat oma-ohjaajia ja opiskelijoita omalta erityisosaamiseltaan henkilökohtaisten opintopolkujen toteutumista HOKS:n eri vaiheissa.

Sinua ohjataan tutkinto- ja oppimisprosessien hallinnassa ja opiskelutaidoissa. Urasuunnitteluprosessissa ohjaamme sinua tiedostamaan omat vahvuutesi, uramahdollisuutesi ja yksilölliset tavoitteesi. Urasuunnittelusi alkaa heti opintojen alussa ja se jatkuu koko opiskelun ajan. Se koostuu mm. omien mahdollisuuksien ja osaamisen hahmottamisesta, ammatillisesta suuntautumisesta, yhteisistä tutkinnon osista, koulutussopimuksista, oppisopimuksista ja työelämän toimintatapojen sisäistämisestä.

Opiskelun aikana saat ohjausta ja tietoa jatko-opintoihin hakeutumisesta erilaisiin jatko-opintoja tukeviin opintoihin mm. kahdentutkinnon opinnot (KAO-Kajaanin lukio) ja AMK (Aikopa) väyläopinnot. Sinulle esitellään korkeakoulujen eri mahdollisuuksia ja ohjataan niihin hakeutumisessa opintojen eri vaiheissa. Samoin saat tietoa, miten voit vahvistaa ammatillista osaamistasi ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen avulla.

Sinua ohjataan etsimään avoimia työpaikkoja ja tekemään työnhakuasiakirjat sekä neuvotaan toimiminen työnhakutilanteessa. Sinua perehdytetään työ- ja elinkeinotoimiston palveluihin ja muihin rekrytointipalveluihin ja ammattiyhdistystoimintaan.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@kao.fi , poikkeuksena Vuokatti etunimi.sukunimi@vuokattisportacademy.fi

Yhdysopo ja opotiimin vetäjä

Eeva-Liisa Mulari, opinto-ohjaaja
p. 044 797 0810

Kajaani

Sosiaali- ja terveysala
Mirja Puumalainen-Tampio, opinto-ohjaaja
p. 044 797 4521

Kasvatus- ja ohjausala
Minna Jokelainen, opinto-ohjaaja
p. 044 797 4815

Media-, metalli-, prosessiteollisuus-, sähkö-, tieto- ja viestintätekniikka sekä turvallisuusala
Eeva-Liisa Mulari, opinto-ohjaaja
p. 044 797 0810

Liiketoiminta-, musiikki- ja hiusala
Auli Karhu, opinto-ohjaaja
p. 044 797 0889

Maatalous- puutarha-, luonto-, metsä-, logistiikka- ja maarakennusala
Jukka Vuollet, opinto-ohjaaja
p. 044 715 7764

Matkailu- ja ravitsemis- ja puhtaanapitoala
Merja Kela, opinto-ohjaaja
p. 044 797 4627

Auto- ja rakennusala
Kari Määttä, opinto-ohjaaja
p. 044 526 6913

Vuokatti

Mira Tuononen, opinto-ohjaaja
p. 044 710 1140

Kuusamo

Anu Vartiainen, opinto-ohjaaja
p. 044 497 5057