Opintososiaaliset edut

Opintojen rahoitus

Opintotuesta ja koulumatkatuesta saat lisätietoja Kansaneläkelaitoksesta (Kela).

Etuuksia voit hakea sähköisesti Kelan www-sivuilta. Hakulomakkeita on myös Kelan paikallistoimistoissa sekä opintotoimistoissa. Opintotoimistosta voit pyytää tarvittavat opiskelutodistukset hakemuksesi liitteeksi. Opiskelija-alennukseen oikeuttava ostotodistus annetaan aina opintotoimistosta koulumatkatukihakemusta vastaan.

Palkansaajille ja yrittäjille maksettavasta aikuiskoulutustuesta sekä ammatillisen näyttötutkinnon suorittaneille maksettavasta ammattitutkintostipendistä saat tietoa Koulutusrahastosta.